ERNST AND YOUNG

PERSUITNODIGING: TOPPERS VERZEKERINGSWERELD OVER TOEKOMST

De top van de Nederlandse verzekeringswereld geeft op dinsdag 14 december a.s. haar visie op toekomstige en actuele ontwikkelingen tijdens de Verzekeringsdag van Ernst & Young in het Okura hotel te Amsterdam.

Leidinggevenden van o.a. Zorgverzekeraars Nederland, Agis Groep Zorgverzekeraars, SNS Reaal Groep en de ASR Verzekeringsgroep behoren tot de sprekers. De Verzekeringsdag biedt bovendien een primeur: voor het eerst in Nederland zullen de voorstellen van de International Accounting Standards Committee worden gepresenteerd om te komen tot een geheel nieuwe opzet van de financiële verslaggeving door verzekeringsmaatschappijen.

M.J.W. Bontje, aankomend directeur van Zorgverzekeraars Nederland, gaat in op de veranderende consument. Hij schetst antwoorden op de nieuwe vragen en verwachtingen aan consumentenzijde en bespreekt de schaalvergroting en de werkgever als klant. Internationalisering is volgens Bontje het hoofdthema in de komende jaren.

Drs G. van Olphen, voorzitter Hoofddirectie Verzekeringen van SNS Reaal groep, gaat onder meer in op de gevolgen van het strengere toezicht door De Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer en de liberalisering van de financiële markten. Hij bespreekt tevens de ont-wikkelingen onder de klanten, de concurrenten en de medewerkers. Dat de verzekeringswereld op overnamegebied nog wel het een en ander gaat meemaken, is volgens Van Olphen zeker. Hoe verzekeraars en banken (of anderen) samen kunnen werken, is daarentegen veel minder helder.

Mr C.J. de Swart, voorzitter Raad van Bestuur van de ASR Verzekeringsgroep, wijst eveneens op de steeds meer grensoverschrijdende oriëntatie van de verzekeringswereld. Hij vermoedt dat Nederland aan de vooravond staat van een nationale en internationale concentratiegolf. Door ontwikkelingen als de komst van de Euro, ICT en marktverzadiging is dat bijna onontkoombaar. Ook gaat hij in op de toekomst van de intermediair en veranderingen door bv. het Belastingplan 21ste eeuw, aansprakelijkheid voor beroepsziekten en de privatisering van het ziektekostenstelsel.

Prof dr M. Hoogendoorn van Ernst & Young en mw Y. van der Schaaf RA AAG van Fortis .onthullen. de voorstellen van de International Accounting Standards Committee met betrekking tot de jaarrekeningen van verzekeraars. De huidige wet- en regelgeving biedt veel ruimte om de resultaten te sturen. De nieuwe spelregels lijken daar verandering in te brengen. Als het aan het IASC ligt worden in de toekomst alle activa en passiva gewaardeerd op basis van de actuele marktwaarde. Daardoor is de verwachting dat de relatieve stabiele rendementsontwikkeling van nu plaats maakt voor een veel grilliger winstpatroon.

De Verzekeringsdag op dinsdag 14 december duurt van 9.45 uur tot circa 16.45 uur en vindt plaats in hotel Okura, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam. Vertegenwoordigers van de media kunnen zich (aan)melden bij de persbalie of telefonisch contact opnemen met persvoorlichter Jan-Willem Wits, tel. 010 407 4359 of 06 21 25 25 15.

13 dec 99 15:28

Deel: ' Toppers verzekeringswereld geven visie over toekomst '
Lees ook