AutoRai

21-5-2001

Topscores bezoekersenquête AutoRAI

AutoRAI 2001 sloot de poorten met de uiterst plezierige constatering dat bijna zestigduizend bezoekers méér dan in 1999 de tweejaarlijkse tentoonstelling bezochten.

In een ruime steekproef onder de 490.019 bezoekers werden deze door onderzoeksbureau IBT gevraagd naar hun bevindingen. De uiteindelijke resultaten mogen gezien worden, met vele positieve waarderingen.

Even als geheugensteuntje: twee jaar geleden startte AutoRAI 1999 veelbelovend, maar kende vanwege enkele dagen met barre weersomstandigheden ondanks een aanvankelijke stijging geen echt opzienbarende bezoekcijfers. Met de eindwaardering zat het destijds overigens wel goed, want die beurs werd hoog gewaardeerd en men bleef zon vier uur op de beurs. Aan AutoRAI 2001 de taak dergelijke cijfers te evenaren of wellicht wél op jacht te gaan naar records. Het vervolg is bekend, want het evenement van dit jaar boekte met 490.019 bezoekers weliswaar geen absoluut bezoekersrecord, maar belandde moeiteloos in de top-5 (vierde plek) van best bezochte AutoRAIs ooit.

Belangrijke cijfers
De 52ste editie van de AutoRAI liet dagelijks een stijging van het aantal bezoekers zien. Via brede aandacht in de media waren bezoekers vooraf al op de hoogte gebracht van alle nieuws en evenementen. Geen televisie- of radiostation, internetsite, krant of magazine of er werd aandacht besteed aan AutoRAI 2001. Uiteindelijk bleek bij de bezoeker de interesse in de auto als product nog groter dan interesse in het nieuws ofwel primeurs. Waar de wereld ogenschijnlijk steeds kleiner wordt, blijft Nederland vanzelfsprekend even groot en kijkt de consument hier naar zijn eigen waarden.
Ondanks die mondialisering heeft men behoefte aan mooie, aan nieuwe dingen in de eigen omgeving. De AutoRAI 2001 kon die zaken volop bieden, verpakt in een aantrekkelijke boodschap. Emotie stond voorop, de bezoeker heeft dat feilloos aangevoeld. Mede daardoor trok de beurs een grote groep nieuwe bezoekers die, vaker dan voorheen gebruikelijk, pas in de laatste week voor de beurs tot een bezoek besloten. Maar die ook verhoudingsgewijs minder frequent tijdschriften c.q. autobladen lezen. TV en dagblad scoren traditioneel hoog waar het gaat om het genereren van aandacht. Van de bezoekers vond 92% de beurs zoals vooraf verwacht of beter, wat uitmondde in een fraaie 7,6 als rapportcijfer; men bezocht de tentoonstelling gemiddeld 4,3 uur.

Zeer loyale bezoekers
Bijna 80% van de bezoekers was tevreden met het programma, bijna 90% zag geen overbelichte onderdelen. Van de bezoekers meldde 32% informatie via internet te hebben ingewonnen (12% in 1999).

Bijna een kwart van de bezoekers heeft een bezoek aan de internetsite autorai.nl gebracht; daarmee blinkt de AutoRAI uit. Liefst 75% van de huidige bezoekers geeft aan dat ze ook in 2003 de beurs zullen bezoeken. Van de bezoekers van 35 jaar en ouder (bijna 250.000 mensen) bezit 98% een auto! Ook onder de deelnemers heerst tevredenheid: meer dan tachtig procent vindt de beurs gelijkwaardig of beter dan de editie van 1999. Hun hoofddoelstellingen zijn met name imago-redenen, Public Relations doelstel-lingen en het onderhouden van bestaande en leggen van nieuwe contacten.

AutoRAI 2001 is dus zeer succesvol gebleken. De grote rol van de media hebben de bezoekers laten blijken. Zij ervaren de nieuwe autos en producten ofwel alle Nederlandse, Europese én wereldprimeurs als grote trekkers. Een deel van de bezoekers wil ook graag nieuwe items belicht zien of bestaande uitgebreidere aandacht geven. Voor de organisatie is dat goed om te weten, maar daaraan kan pas over enkele jaren gewerkt worden wanneer de uitbreidingsplannen van Amsterdam RAI gerealiseerd zijn.
Tijdens deze AutoRAI ontving de RAI overigens de 75 miljoenste bezoeker in het complex dat in 1961 aan het Europaplein werd geopend.

Deel: ' Topscores bezoekersenquête AutoRAI '
Lees ook