Ingezonden persbericht


PERSBERICHT - Rotterdam, 8 oktober 2001

Topwetenschappers bij Noodfaculteit Letteren

Twee landelijk bekende literaire topwetenschappers, prof. dr. W.P. Gerritsen en prof. dr. T. Anbeek, komen donderdag 11 oktober naar Rotterdam om colleges te geven voor de Noodfaculteit Letteren. Met het binnenhalen van landelijk bekende literatuurwetenschappers wil de Noodfaculteit haar pleidooi voor volwaardige letterenstudies aan de Erasmus Universiteit kracht bijzetten.

Prof. Anbeek (1944) is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zijn college draagt als titel: "De toekomst van de roman in een tijd van ontlezing". Volgens Anbeek wijst het vertrek van een groot aantal auteurs bij Meulenhoff op 'een diepgaande crisis in de uitgeverswereld'. Om dit te verduidelijken zal Anbeek de opkomst van de roman schetsen en ingaan op de factoren die mogelijk haar ondergang zullen bewerkstellingen. De stelling van Anbeek: "De moderne roman zal spannend zijn (zoals ook Leon de Winter en Renate Dorrestein heel goed beseffen) of niet zijn..."

Prof. dr. W.P. Gerritsens college is getiteld: "Aan de wieg van het Europese gedicht. Middeleeuwse poëzie uit de periode 1050-1250". Prof. Gerritsen (1935) was tot zijn emeritaat hoogleraar Middeleeuwse literatuurgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Thans bekleedt hij de eerste Scaliger-leerstoel aan de Universiteit van Leiden (theorie en de geschiedenis van de filologie). Als illustratie van zijn betoog zal een dagelied van de dertiende-eeuwse 'Minnesänger' Heinrich von Morungen worden geanalyseerd.

De colleges vinden plaats in het Bibliotheektheater, aanvang 20.00 uur. Losse kaarten per avond Fl. 12,50. (Rotterdam pas, CJP, 65+, Studentenkaart Fl. 10,-. Reserveringen (niet nodig voor passepartout-houders) bij het Bibliotheektheater, tel. 281
6262.

EINDE PERSBERICHT

Dit is een mededeling van:
Noodfaculteit Letteren Rotterdam
website: http://www.xs4all.nl/~feico/noodfaculteit

p/a Feico Houweling
Ganzekruid 7
3068 RK ROTTERDAM
Tel. huis (010) 456 7682
Tel. werk (010) 417 5831
feico@xs4all.nl

Deel: ' Topwetenschappers bij Noodfaculteit Letteren Rotterdam '
Lees ook