Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


1 augustus 2001 Nr. 01/141

Tot nu toe 484 overtredingen bij vakantiewerk geconstateerd

De Arbeidsinspectie heeft in het kader van het project vakantiewerk dit jaar tot nu toe 722 bedrijven bezocht. Hierbij zijn 484 overtredingen van de regels voor vakantiewerkers geconstateerd.

Dit blijkt uit een tussenstand die de Arbeidsinspectie heeft opgemaakt nu het project halverwege is. De Arbeidsinspectie controleert ieder jaar tijdens de zomer of vakantiewerkers op een veilige en verantwoorde manier kunnen werken. Dit jaar worden zo'n 1300 bedrijven bezocht in de landbouw, horeca en recreatiesector. Ook supermarkten, wasserijen en de gezondheidszorg worden geïnspecteerd. Deze zomer let de Arbeidsinspectie extra op voorlichting die werkgevers aan jeugdige vakantiewerkers moeten geven. In voorgaande jaren bleek dat zij hier vaak onvoldoende aandacht aan besteden.

De Arbeidsinspectie heeft de afgelopen weken tweemaal werkzaamheden stilgelegd omdat die te gevaarlijk waren voor jongeren. In een geval ging het om een 16-jarige die aan een onbeveiligde aardappelschilmachine werkte.

Verder werden negen processen-verbaal opgemaakt, voornamelijk wegens het te lang of op onjuiste tijdstippen laten werken van kinderen. Tweemaal is proces-verbaal opgemaakt omdat kinderen onder de dertien jaar aan het werk waren. In dit geval kregen ook de ouders een proces-verbaal.

In 41 gevallen heeft de Arbeidsinspectie een boete opgelegd, voornamelijk wegens het ontbreken van een door een Arbodienst getoetste risico-inventarisatie en -evaluatie die bedrijven moeten hebben.

Tot slot werd een groot aantal waarschuwingen uitgedeeld in verband met lichtere overtredingen van de Arbeidstijdenwet en Arbowet.

Het volledige project zal in het najaar worden geëvalueerd.

Samenvatting

Deel: ' Tot nu 484 overtredingen vakantiewerk '
Lees ook