Euronext Amsterdam

13 Feb 2003 Totale jaaromzet bedraagt euro 996.5 mln, een groei van 6.4%
Press Release 2003.016

Totale jaaromzet bedraagt EUR996,5 mln, een groei van 6,4% vergeleken met 2001, in lijn met onze verwachting.

Amsterdam, 13 Februari 2003 - Ondanks de moeilijke marktomstandigheden realiseerde Euronext NV een goede omzetgroei over het jaar 2002. De totale omzet kwam uit op EUR 996,5 mln, een groei van 6,4% jaar op jaar. Deze omzetontwikkeling is in lijn met onze eerder afgegeven verwachtingen. Dit prima resultaat is het gevolg van aanhoudende sterke volumes op zowel de effecten- als de derivatenmarkten. Het sterke omzetcijfer verdient aandacht doordat Euronext geen verhogingen doorvoerde in haar tarieven. Enkele technische tarieven werden zelfs verlaagd en bovendien werden kortingen verleend, oplopend tot EUR 10,2 mln, die gerelateerd zijn aan de migratie van de effectenmarkt. Dit geeft voor de cliënten van Euronext belangrijke kostenbesparingen weer.

De omzet van Euronext bedroeg in het vierde kwartaal EUR 251,99 mln, een lichte toename vergeleken met de gerealiseerde omzet van EUR 249,99 mln (pro forma). in dezelfde periode van vorig jaar

KERNCIJFERS

Tabel. Zie het origineel http://www.aex.nl/scripts/nie...ype=1&artnr=63369 .
(1)Consolidatiegrondslag voor beide jaren:

* Beide jaren zijn inclusief de omzet van Liffe en BVLP
* Cijfers zijn exclusief Necigef en NIEC (EUR 16,14 mln in 2001), La Cote Bleue en NextInfo (EUR 5.3 mln in 2001) - zie ook de toelichting per business line.

(2) Euronext is bezig het item `overige inkomsten' op te schonen. Sommige componenten zijn in de cijfers opnieuw gepresenteerd, om zo de herallocatie van de omzet aan de juiste business line te laten zien. Deze wijzigingen zijn niet van toepassing op de kwartaalcijfers. De herallocaties betreffen de volgende items:


- EUR 1,78 mln omzet uit publicaties is ondergebracht bij Informatiediensten (EUR1,69 mln aangepast in pro forma cijfers 2001)


- EUR 5,28 mln uit lidmaatschapsgelden en beoordelingsvergoedingen is ondergebracht bij de business line Derivatenhandel (EUR 6,52 mln aangepast in pro forma cijfers 2001).

Toelichting per Business Line

Effectenhandel.

De business line realiseerde een omzetgroei van 1,5% jaar op jaar tot EUR 190,49 mln. Gedurende het gehele jaar was er sprake van een zeer sterke volumegroei, ondanks de ongunstige marktomstandigheden.

Het aantal uitgevoerde transacties op de Euronext-markten nam toe tot een recordaantal van 137,9 mln, een stijging met 12,3% vergeleken met 2001. De succesvolle implementatie van ons single trading platform was verantwoordelijk voor een deel van deze stijging. De migratie zorgde voor:

* toegenomen liquiditeit

* een stijging van het grensoverschrijdende handelsvolume.
Daarnaast droeg ook de hoge marktvolatiliteit tijdens het tweede halfjaar bij aan de stijging van het aantal transacties.

Het verschil tussen de sterke volumegroei en de meer bescheiden omzetgroei wordt verklaard door:

* beëindiging van de berichten- en modulevergoedingen, als gevolg van de implementatie van NSC in Amsterdam op 29 oktober 2001; dit drukte de jaaromzet met EUR 10,2 mln

* de daling van de gemiddelde prijs per transactie met ruwweg 4% jaar op jaar als gevolg van onze degressieve tarievenstructuur.

Noteringsvergoedingen.

De aanhoudende onzekere marktomstandigheden moedigden ondernemingen niet aan om tot een beursgang over te gaan. De omzet bedroeg EUR 38,4 mln, in lijn met de verwachtingen. Vergeleken met 2001 was er sprake van en daling met 24%. De gerealiseerde omzet bestaat hoofdzakelijk uit periodieke noteringenvergoedingen.

Derivatenhandel.

De duidelijke omzetgroei jaar op jaar (+8.5%) is in lijn met de verwachting en leidt tot een totale omzet over 2002 van EUR290 mln. Gedurende het jaar stegen de volumes sterk bij de volgende producten: Vergeleken met 2001 groeide het volume van aandelenderivaten met 16,2% en steeg het volume van Short Term Interest Rate producten (waaronder Euribor) met 16%.

Clearing.

De sterke toename van volumes binnen zowel de effecten- als derivatenhandel leidde tot een belangrijke stijging in het aantal geclearde transacties die de daling van de gemiddelde prijs per transactie compenseerde. Dit resulteerde in een omzettoename van 6% tot EUR 183,6 mln, in lijn met de verwachting.

In het vierde kwartaal daalde de omzet licht met 1,8% vergeleken met het vierde kwartaal van 2001. Dit is het gevolg van de daling van de gemiddelde transactieprijs met 23%. Deze daling is overigens minder groot dan de gemiddelde daling van de blue chip indices (-33%) in dezelfde periode.

Afwikkeling en bewaring.

De omzet stabiliseerde zich jaar op jaar en kwam uit op EUR 29,05 mln over 2002, in lijn met onze eerder afgegeven verwachting. Ter herinnering: begin 2002 werden enkele consolidatiewijzigingen doorgevoerd: Necigef en NIEC droegen slechts voor 1 maand bij aan de omzet in 2002, als gevolg van de verkoop van deze werkmaatschappij aan Euroclear in februari 2002 (de cijfers voor 2001 zijn voor 11 maanden herzien voor een bedrag van EUR 16,14 mln).

Informatiediensten.

De omzet uit informatiediensten vertoonde jaar op jaar een licht positief verloop (+0,4%) en kwam uit op EUR 92,07 mln, ondanks de rationalisaties in de financiële sector. Ook bij Informatiediensten trad een consolidatiewijziging op: 60% van La Cote Bleue werd in 2001 verkocht aan Fininfo en Nextinfo, dat momenteel een onderdeel is van Fininfo (de cijfers voor 2001 zijn herzien voor een bedrag van 5,3 mln; in 2002 waren er geen opbrengsten).

Daarnaast had de herallocatie van de `overige inkomsten' naar de juiste business line impact op de cijfers. Naar Informatiediensten werd in 2002 EUR 1,78 geheralloceerd; in 2001 was dit EUR 1,69 mln.

Verkoop van software.
GL Trade realiseerde opnieuw een sterke omzetgroei. De omzet nam toe met 26,3% vergeleken met 2001 en kwam uit op EUR 128,8 mln. De verkoop van software door Euronext.liffe aan derde partijen bedroeg EUR 19,7 mln over het gehele jaar.

Overige inkomsten
:
De overige inkomsten namen af, hoofdzakelijk door beëindiging van permit en entrance fees. De herallocatie van de overige inkomsten aan specifieke business lines heeft op jaarbasis de volgende consequenties:

* EUR 1,78 mln omzet uit publicaties naar Informatiediensten (EUR 1,69 mln aangepast in pro forma cijfers 2001)
* EUR 5,28 mln uit lidmaatschapsgelden en beoordelingsvergoedingen naar Derivatenmarkten (EUR 6,42 mln aangepast in pro forma cijfers 2001).

Agenda

Persberichten

Jaarresultaten

21/03/2003

Q1 2003 omzet

13/05/2003

AVA

22/05/2003

Q1 2003 resultaten

23/05/2003

Voor verdere informatie
: www.euronext.com

euronext-investor-relations@euronext.fr

© Euronext Amsterdam / Pers en Public Affairs

Deel: ' Totale jaaromzet Euronext NV EUR 996,5 mln, groei van 6,4% '
Lees ook