Opkopzorg


Tour d' AWBZ - terugblik op de regiobijeenkomsten

De 26 regiobijeenkomsten over de modernisering van de AWBZ zijn achter de rug. Daarmee is het eerste deel van de communicatiecampagne afgesloten. Een terugblik van Gerard van Pijkeren, projectdirecteur modernisering AWBZ.

Tour d' AWBZ

Dinsdag 9 juli was in Noordwijk de laatste campagnebijeenkomst. Tussen de start -op 15 april in Scheveningen- en finish werd er kris kras door het land getrokken en op 25 locaties is de modernisering uit de doeken gedaan, op video van commentaar voorzien, in de Lagerhuis-formule onder de loep genomen en de verhouding voor en tegen gepeild.

Draagvlak is er volop. Niet kritiekloos, maar wel in termen van: 'moderniseren moet'. Dit is de kans om de koers uit te rijden. We zijn een flink eind op weg en de hindernissen, die we zeker nog tegen zullen komen, zijn er om genomen te worden.

De 'Tour d'AWBZ' is voor inzicht in die hindernissen een belangrijke bron. Om te beginnen maakt de tour overduidelijk dat de tijd van de tekentafel -anders gezegd: de architectuur- achter ons ligt. Het werk is in uitvoering en kenmerkend daarvoor is dat het veld wil weten waar het aan toe is. Is de subsidieregeling voor de PGB-regeling 'nieuwe stijl' op tijd klaar? Hoe zien de overgangsmaatregelen er precies uit? Wat valt er nu precies onder de aanspraken? Deze en nog meer vragen horen tot de categorie feitelijke informatie. De meeste vragen zijn heel concreet te beantwoorden. En die antwoorden waarvan er ook al veel op de website staan- worden begin september in de brochure 'klanten kiezen 2' gebundeld.

Een tweede categorie gaat over beleidsvragen en -wensen. Kunnen hotel- en welzijnsfuncties in de AWBZ worden meegenomen? En hoe zit het met de afbakening met de WVG? Kunnen aanbieders straks volop winst maken? En moeten de tarieven voor PGB niet hetzelfde zijn als die voor zorg in natura? De meeste van deze vragen zijn beantwoord en voor zover dat nog niet het geval was, staan de antwoorden in de brief die de Staatssecretaris op 15 juli aan de Tweede Kamer stuurt met daarin de voortgang van de modernisering tot nu toe. Soms zijn die antwoorden niet wat gehoopt wordt. Zo gaat de modernisering uit van het huidige AWBZ-pakket en niet meer en niet minder, dus wensen om er nieuwe activiteiten onder te brengen strijden daarmee. Soms hebben wensen ook niet zoveel van doen met de modernisering als zodanig, maar gaan ze over de inhoudelijke ontwikkeling in de zorg. Dat de modernisering niet op alle problemen en vragen een antwoord geeft wil niet zeggen, dat de problemen kunnen blijven liggen. Andere trajecten -zoals wonen en zorg- zijn echter meer aangelegen om ze aan te pakken.

En een derde categorie richt zich op de uitvoering. Redden we het wel? Zijn de Rio's op tijd klaar? Kunnen de zorgkantoren de PGB-regeling per 1 januari 2002 uitvoeren. Is de facilitaire organisatie voor budgethouders er op tijd? Hoe zit het met de automatisering? Vragen die meer dan één partij in de keten raken. Vanuit het departement faciliteren we waar dat kan. In modeltrajecten beproeven we wat ons per 1 januari 2002 te wachten staat. PGB-nieuwe stijl, de AWBZ-brede indicatieformulieren, cliënteninformatie, etc. En de ervaringen gebruiken we voor aanpassingen. In het overgangsregime is er rekening mee gehouden, dat naast de nieuwe schoenen van de modernisering ook de oude -voor zover nodig- nog beschikbaar zijn.

De eerste stappen op het pad van de modernisering kunnen -zoals het er nu uitziet- per 1 januari 2003 worden gezet. Het welslagen van de eerste stappen in de modernisering zal zeker afhangen van de gezamenlijke inzet van de partijen. De 'Tour d'AWBZ' geeft wat dat betreft een stevige impuls.

Gerard van Pijkeren,
projectdirecteur modernisering AWBZ

Datum: 15-07-2002

Deel: ' Tour d' AWBZ - terugblik op de regiobijeenkomsten '
Lees ook