TNT Post Groep

TPG en vakorganisaties in principe akkoord over eerste TPG CAO

TNT Post Groep N.V. (TPG) en de vakorganisaties ABVAKABO FNV, BVPP/UOV, CFO en CMHF hebben vandaag een principe-akkoord bereikt over de eerste collectieve arbeidsovereenkomst voor TPG. De CAO voor TPG geldt voor ruim 50.000 werknemers van TPG in Nederland en loopt van 1 april 1999 tot 1 april 2001. Voorts is opnieuw een CAO voor ongeveer 12.000 zaterdagbestellers vastgesteld. De salarissen worden per 1 april 1999 met drie procent verhoogd en op 1 april 2000 met 2,75 procent. Postkantoren B.V. heeft zijn eigen CAO afgesloten.

Voor medewerkers die een toeslag ontvangen voor het werken op ongebruikelijke uren is een verbetering afgesproken bij reorganisaties door verlenging van de afbouwregeling met een jaar. Een vergoeding voor woon-werkverkeer tussen de 30 en 50 km is ingevoerd voor diegenen die met het openbaar vervoer reizen. De maximale premie die het bedrijf uitkeert in het kader van de premiespaarregeling is verhoogd van 720 gulden naar 810 gulden.

De CAO omvat eveneens een aantal belangrijke actuele kwesties. Uiterlijk voor 31 december van dit jaar wordt een onderzoek afgerond naar de werkdruk binnen de organisatie.
Ook hebben beide partijen afgesproken dat TPG zich zal inzetten om (gedeeltelijke) arbeidsongeschikt-heid van werknemers zo veel mogelijk te voorkomen. De (gedeeltelijk) arbeidsgeschikte werknemer kan rekenen op actieve inzet van het bedrijf, zoals financiële ondersteuning, om-, her- en bijscholing en specialistische ondersteuning van de arbodienst. TPG neemt eveneens in de nieuwe CAO op dat het bedrijf zich samen met de werknemer verantwoorde-lijk voelt voor het zo optimaal mogelijk inzetbaar zijn en blijven van de werknemer tijdens zijn gehele loopbaan met behulp van bijvoorbeeld scholing en loopbaanadvies. De vakorganisaties en TPG gaan bijvoorbeeld nader onderzoek doen naar een CAO à la carte dat komend najaar afgerond moet zijn. De mogelijkheden van de besteding van vakantiedagen, meeruren en overwerkuren komen daarbij aan bod. Daarnaast worden de ervaringen met telewerken geëvalueerd.

Gedurende de looptijd van de huidige CAO is een proef op vrijwillige basis gestart met zogenoemde functiecontracten voor de drie hoogste CAO-schalen. Afgesproken is dat deze functiecontracten definitief worden ingevoerd met een vaste toeslag van zes procent en een variabele beloning van vier procent.
Er zijn eveneens nadere afspraken gemaakt over de invulling van de onlangs in werking getreden wet Flexibiliteit en zekerheid. Voorts zullen TPG en de vakorganisaties overleg voeren om voor eind 1999 afspraken te maken over een nieuwe pensioenregeling. De huidige pensioenregeling moet aangepast worden vanwege nieuwe wetgeving en het convenant tussen werkgevers, werknemersorganisaties en de overheid.

16 april 1999

Deel: ' TPG en vakorganisaties in principe akkoord over eerste CAO '
Lees ook