TPRA adviseert: DNB, publiceer nominale dekkingsgraden pensioenfondsen


AMSTERDAM, 20151211 -- Het niet publiceren door De Nederlandsche Bank van de nominale dekkingsgraad in de kwartaalcijfers van pensioenfondsen leidt tot verkeerde conclusies in de media over de prestaties van pensioenfondsen. Om tot een afgewogen oordeel te komen over de financiële status van pensioenfondsen zou zowel informatie over de beleidsdekkingsgraad als de nominale dekkingsgraad beschikbaar moeten zijn. Dat is de belangrijkste uitkomst van een (korte) studie van The Pension Rating Agency (TPRA).

De Nederlandsche Bank publiceert vandaag voor de tweede maal kwartaalcijfers van alle pensioenfondsen in Nederland. Met deze publicatie beoogt DNB op transparante wijze inzicht te geven in de financiële status van deze fondsen. DNB rapporteert in haar kwartaal-overzichten de vereiste dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad, maar niet de nominale dekkingsgraad. TPRA onderzocht of de doelstelling van DNB zonder deze graadmeter bereikt kan worden en concludeert dat de nominale dekkingsgraad niet mag ontbreken.

De niet-gerapporteerde nominale dekkingsgraad van de pensioenfondsen ontwikkelde zich in 2015 op kwartaalbasis anders dan de beleidsdekkingsgraad. Het financieel herstel van gemiddeld 5,9% in het tweede kwartaal wordt duidelijk zichtbaar gemaakt door deze (ontbrekende) dekkingsgraad. Op basis van de beleidsdekkingsgraad, die gemiddeld daalde met 1,1%, werd echter door diverse media ten onrechte geconcludeerd dat pensioenfondsen in deze periode slecht presteerden. In het derde kwartaal kwam juist de forse daling van de nominale dekkingsgraden, gemiddeld 8,1%, maar beperkt tot uitdrukking in de beleidsdekkingsgraad; deze daalde gemiddeld met slechts 2,0%.

TPRA concludeert dat zolang de nominale dekkingsgraad in de kwartaalrapportages ontbreekt, DNB het zelf gestelde doel ‘inzicht te geven in de financiële status van pensioenfondsen’ nog niet bereikt. Dit gemis wordt des te urgenter omdat steeds minder fondsen zelf hun nominale dekkingsgraad publiceren.

Het rapport ‘Waar is de nominale dekkingsgraad gebleven?’ van TPRA is gratis te downloaden via www.tpra.nl.

Over TPRA

TPRA wil het presteren en functioneren van pensioenfondsen inzichtelijk en vergelijkbaar maken. TPRA verzamelt en ordent hiervoor de informatie uit publiek beschikbare jaarverslagen, de actuariële bedrijfstechnische nota’s en continuïteitsanalyses. TPRA is opgericht door medewerkers en ex-medewerkers van MoneyView, dat al meer dan 20 jaar informatie verzamelt over financiële retailproducten en deze onderling vergelijkbaar maakt.

Voor meer informatie zie: www.tpra.nl.Deel: ' TPRA adviseert DNB, publiceer nominale dekkingsgraden pensioenfondsen '


Lees ook