Gemeente Driebergen

huis60.jpg (1890 bytes) Traaij vanaf 30 augustus afgeslotenDoorsteek wordt opengesteld

Volgende week donderdag, 30 augustus a.s., is het zover: met een officiële handeling zullen burgemeester Bloemen en wethouder De Vogel om 10.00 uur de Traaij (gedeelte tussen de Nassaulaan en de Hoofdstraat) afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Vanaf dat moment is de Traaij alleen nog maar toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Tegelijkertijd zal de nieuwe verbindingsweg tussen de Nassaulaan en het parkeerterrein Traaij zuidoost (achter de HEMA) worden opengesteld. Deze weg is overigens alleen toegankelijk vanaf de Nassaulaan. Tevens zullen de Nassaulaan en de Lindelaan worden afgesloten.

Voor de bevoorrading van de winkels op het afgesloten Traaijgedeelte zijn er venstertijden vastgesteld (maandag t/m vrijdag 8.00 tot 14.00 uur). Gedurende deze tijden is expeditieverkeer wel toegestaan.

Geschiedenis in het kort

Sinds vele jaren is er gepraat over de mogelijke afsluiting van de Traaij. Vele discussies over de voor-en nadelen hebben inmiddels de revue gepasseerd. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college in de zomer van 2000 besluiten genomen om de Traaij gedeeltelijk af te sluiten. Hierop zijn destijds bezwaren ingediend. Door aanvullende maatregelen te treffen,is het grootste deel van deze bezwaren opgelost.

Voordat de Traaij kon worden afgesloten was het noodzakelijk om een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen tussen de Nassaulaan en het parkeerterrein Traaij zuidoost. Voor dit gebied is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de doorsteek zover afgerond dat deze voor het verkeer kan worden opengesteld. Er zijn nog een aantal kleine zaken die nog moeten worden voltooid maar dat kan ook wanneer het verkeer al gebruik maakt van de nieuw aangelegde weg naar het parkeerterrein. Ook de meeste juridische procedures zijn op dit moment doorlopen. Tegelijkertijd met de aanleg van de doorsteek is een gedeelte van de Nassaulaan en het parkeerterrein Traaij zuidoost heringericht. Dit was noodzakelijk om ook zwaar verkeer gebruik te laten maken van de doorsteek.

Herinrichting van de Traaij

In het overleg met de Ondernemersvereniging Driebergen Centrum (ODC) van de Traaij had de gemeente aangegeven dat de Traaij gelijktijdig met de afsluiting zou worden heringericht. Om tot een goed herinrichtingsplan te komen zal worden overlegd met vertegenwoordigers van onder meer de ODC en het Platform Gehandicapten (PPGD). Vervolgens vindt de technische voorbereiding plaats en zal uitvoerig worden overlegd over de praktische uitvoering. Deze grondige voorbereiding neemt de nodige tijd in beslag. In goed overleg met de ODC is de gemeente van plan om in maart te starten met de herinrichting van de bestratingswerkzaamheden op de TraaijGemeente Driebergen-Rijsenburg

Zoekwoorden:

Deel: ' Traaij in Driebergen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer '
Lees ook