GTI NV

Brussel, Bunnik, 4 september juli 2001

TRACTEBEL VOLTREKT BOD OP GTI

Tractebel deelt mee dat het openbaar bod op alle geplaatste gewone aandelen GTI nv ("GTI"), door Fabricom Installatie Techniek BV ("FIT") uitgebracht, gestand wordt gedaan.

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring aan de overname verleend. Verder is 95,48% van het uitstaande gewone aandelenkapitaal van GTI aangemeld. Hiermee is voldaan aan de laatste twee voorwaarden die aan de overname zijn verbonden.

Betaling van de biedprijs van EUR 37 in contanten zal plaatsvinden op vrijdag 7 september 2001.

Deel: ' Tractebel voltrekt bod op GTI '
Lees ook