Ingezonden persbericht


Persbericht

Brussel, 17 maart 2011

'Traditionele media spelen in PR nog steeds een belangrijke rol'

Worldcom PR Group voert Europees onderzoek uit naar trends in PR

De Worldcom Public Relations Group, het grootste netwerk van onafhankelijke PR-bureaus ter wereld, heeft de resultaten bekendgemaakt van een Europees onderzoek naar trends in PR. Aan het onderzoek hebben 17 Europese PR-bureaus van de Worldcom PR Group EMEA deelgenomen. Het blijkt dat de rol van de media in de verschillende Europese landen kan verschillen. Eén ding hebben de ondervraagde landen echter gemeen: traditionele media spelen, ondanks de sterke opkomst van social media, in heel Europa nog steeds een zeer belangrijke rol spelen in het bereiken van het publiek.

Uit het Europese onderzoek, dat dit jaar voor het eerst is uitgevoerd, komt naar voren dat alle deelnemende bureaus dagbladen als het belangrijkste medium zien wanneer een klant een product lanceert in een nieuwe markt. De PR-bureaus zijn het erover eens dat naast de dagbladen ook nieuwsdiensten, (vak)tijdschriften, televisie en radio en bloggers een zeer grote rol spelen.

Wanneer het gaat om de inzet van social media, verschilt de aanpak per land. Zo zou eenderde van de bureaus Facebook voor een business-to-business campagne aanbevelen. Deze toepassing is vooral populair in Zuid-Europa, waar 75% van de bureaus dit aanmoedigt. Dit in tegenstelling tot Noord-Europa, waar geen enkel bureau dit zou aanraden. Als het gaat om Twitter geeft bijna driekwart van de bureaus aan dat minder dan 25% van de journalisten in hun land dit als professionele tool gebruikt.

Wat het uitnodigen van journalisten betreft voor interviews tijdens bijeenkomsten en/of beurzen: journalisten in Zuid-Europa blijken niet bereid te zijn om op eigen kosten te reizen. In Noord-Europa daartegen zou 4 op de 10 journalisten op eigen kosten reizen voor een interview. Met betrekking tot persberichten is het in heel Europa, met uitzondering van Portugal, gebruikelijk deze uitingen te versturen in de lokale taal. Opvallend is dat Portugese media de voorkeur geven aan het ontvangen van Engelstalige persberichten in plaats van in het Braziliaans-Portugees.

Over de manier waarop klanten geïntroduceerd moeten worden bij de media, verschillen de Europese bureaus ook van mening. In Noord-Europa is een één-op-één interview tijdens een ontbijt- of lunchsessie met journalisten of een social event gebruikelijk. In Zuid-Europa geeft men de voorkeur aan het organiseren van een persconferentie in één stad. De PR-bureaus in Oost-Europa geven aan dat het organiseren van een aantal persconferenties in verschillende steden het beste werkt. Persconferenties hebben in Noord- en Zuid-Europa behoorlijk aan populariteit ingeboet. Daar waar in Zuid-Europa een persconferentie voor een nieuw consumentenproduct bezocht wordt door 40 journalisten, is dat aantal in Noord-Europa minder dan vijf.

"Dit is een zeer interessant onderzoek, omdat het inzicht geeft in de gemeenschappelijke PR-trends in Europa en tevens de verschillen belicht. Elk land heeft natuurlijk specifieke kenmerken; als gevolg daarvan kunnen PR-activiteiten van dezelfde strekking zelfs in buurlanden behoorlijk van elkaar verschillen", vertelt Imma Folch, voorzitter Marketing van Worldcom EMEA.

De Worldcom PR Group heeft PR-trends in heel Europa geanalyseerd in de volgende marktsegmenten: toerisme, Public Affairs, farmaceutische industrie, IT, techniek en elektronica, gezondheid, mode en cosmetica, voedingsindustrie en consumptiegoederen. Het onderzoek is in december 2010 uitgevoerd onder 17 PR-bureaus in Midden-Europa (Duitsland, Nederland, Zwitserland en Oostenrijk), Oost-Europa (Tsjechische Republiek, Litouwen, Polen, Rusland, Slovenië en Turkije), Noord-Europa (Denemarken, Finland, Engeland) en Zuid-Europa (Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal).

De volledige resultaten van het onderzoek zijn te vinden via http://wk-pr.nl/worldcom

Deel: ' Traditionele media spelen in PR nog steeds een belangrijke rol '


Lees ook