Casema

Den Haag, 5 juli 2002

Tragere marktontwikkeling dwingt Casema tot bezuiniging en reorganisatie

Reorganisatie kost tussen de 120 en 150 arbeidsplaatsen

De directie van Casema voert nog dit jaar een forse reorganisatie door die er toe moet leiden dat het bedrijf vanaf 2004 weer op eigen kracht winstgevend is. Deze reorganisatie is een gevolg van de veranderende marktsituatie in de kabelbranche waardoor de ontwikkeling en afzet van nieuwe producten en diensten achterblijven bij de eerdere verwachtingen. Door het outsourcen van bedrijfsonderdelen, het verbeteren van de efficiëntie en het bezuinigen op investeringen en nieuwe ontwikkelingen zullen maximaal 150 arbeidsplaatsen moeten worden geschrapt.

Casema heeft vanaf 1997 vele miljoenen geïnvesteerd in haar netwerken en organisatie om het bedrijf voor te bereiden op de toekomst. De verwachte groei is helaas niet uitgekomen en Casema voorziet ook voor de toekomst een veel gematigder groei van haar diensten dan eerder was voorzien. Casema is nu genoodzaakt de verwachtingen naar beneden bij te stellen en maatregelen te nemen die de negatieve consequenties van die lagere verwachtingen compenseren.

De maatregelen die tussen nu en eind 2002 genomen worden zijn: een drastische verlaging van de investeringen voor het netwerk en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, het afstoten van activiteiten die niet tot de kernactiviteiten behoren en het verhogen van de efficiëntie. Deze maatregelen leiden er toe dat er dit jaar tussen de 120 en 150 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Helaas zijn hierbij gedwongen ontslagen niet te voorkomen. Voor deze groep medewerkers is Casema in overleg met de OR en bonden inzake een sociaal plan.

Deel: ' Tragere marktontwikkeling dwingt Casema tot bezuiniging '
Lees ook