Universiteit Twente

Training nekspieren kan voorkomen dat posttraumatische pijnklachten chronisch worden

Onderzoek naar spieractiviteit bij posttraumatische pijnklachten Angst om de pijn te verergeren kan bij mensen met posttraumatische nekpijn leiden tot chronische klachten. In de eerste fase van de nekpijn gebruiken patiënten hun nekspieren minder intensief dan normaal. Dit hangt samen met de ernst van de pijn, maar vooral ook met angst voor verergering van de pijn, zo blijkt uit onderzoek van de revalidatie-arts Mark Nederhand. Actieve oefentherapie kan in deze fase de nekspieren in conditie houden. Ook een intensief programma gericht op het terugdringen van de angst, kan helpen, aldus Nederhand.

Hij is werkzaam als onderzoeker bij Roessingh Research and Development in Enschede en promoveert op 28 maart aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de Universiteit Twente. Nederhand heeft een groep van 92 patiënten gevolgd vanaf het eerste moment dat ze binnenkwamen op de afdeling spoedeisende hulp van de ziekenhuizen in Twente, tot een half jaar nadien. De meeste posttraumatische pijnklachten waren het gevolg van een auto-ongeluk. Nederhand heeft de nekspieractiviteit gemeten met elektromyografie (EMG), en concludeert dat de nekspieren in de acute fase minder hard aanspannen dan normaal. Patiënten durven niet goed te bewegen uit angst de pijn te verergeren. In deze eerste fase van de pijnklachten ziet hij daarom het meeste heil in training van de nekspieren, eventueel aangevuld met een programma dat de angst terugdringt. Myofeedback
Nederhand heeft ook metingen gedaan bij een groep mensen die al enkele jaren last hebben van posttraumatische nekpijn. Zij zijn niet in staat hun nekspieren te ontspannen: dit verschijnsel ziet hij ook bij mensen die chronische nekpijn hebben waarvan de aanleiding niet bekend is. Dit onvermogen om te ontspannen is volgens de promovendus een aspecifieke reactie van de spieren, die bij pijn in het algemeen kan voorkomen. Nederhand verwacht in deze gevallen een gunstig effect van het leren ontspannen van de nekspieren. Daarvoor stelt hij onder meer `myofeedback training' voor, een methode die de patiënt inzicht geeft in het gedrag van de spieren.
Mark Nederhand is als revalidatie-arts verbonden aan het revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede. Hij promoveert bij prof.dr. G. Zilvold en prof. D.C. Turk.
Zijn proefschrift 'Muscle activation patterns in post traumatic neck pain' (ISBN nr 90-75452-27-6) is te bestellen bij Roessingh Research and Development, tel (053) 4875777, email info@rrd.nl Contactpersoon voor de pers: ir. Wiebe van der Veen, tel (053) 4894244, email w.r.vanderveen@utwente.nl

Laatst gewijzigd op 16-04-2003 © Universiteit Twente

Deel: ' Training nekspieren kan voorkomen dat posttraumatische pijnklachten .. '
Lees ook