Vereniging FME-CWM

personeel & organisatie

Trainingsaanbod 2000 functiewaardering.

Om functies en arbeidsomstandigheden in de metaal- en elektrotechnische industrie zo objectief mogelijk te kunnen rangordenen en te beoordelen hebben werkgevers en werknemers gezamenlijk systemen ontwikkeld: het Integraal Systeem Functiewaardering (ISF) en het Systeem Arbeidsomstandigheden (SAO). Beide systemen worden aanbevolen door de organisaties van werkgevers én werknemers in de metaal- en elektrotechnische industrie en zijn onderdeel van de CAO-Grootmetaal. Daarmee zijn ISF en SAO de meest geëigende waarderingssystemen in de bedrijfstak.
Partijen in de CAO zijn overeengekomen dat het systeemhouderschap bij FME-CWM berust. Dit betekent onder andere dat FME-CWM goedkeuring dient te verlenen aan de aangeboden ondernemersfunctie- en / of arbeidsomstandighedenlijsten, voordat deze mogen worden toegepast in een onderneming. Vanuit deze verantwoordelijkheid organiseert de Beleidsafdeling Beloningszaken van de Vereniging FME-CWM voorlichtingen en trainingen gericht op toepassing en invoering van ISF en SAO.
Deze trainingen bestaan uit:


* oriëntatie op de invoering van ISF / SAO;
* 2-daagse training voor het maken van functie- en arbeidsomstandighedenom- schrijvingen;

* 3-daagse training voor het leren werken met ISF / SAO;
* 2-daagse verkorte training ISF / SAO;

* 2-daagse training klachtenbehandeling.

De Vereniging FME-CWM heeft als verantwoordelijke voor de ontwikkeling van het functieclassificatie-systeem bijgedragen aan een opzet van het FC-SW-systeem voor de Sociale Werkvoorziening. In dit kader worden speciaal voor de Sociale Werkvoorzieningsschappen trainingen in het gebruik, toepassing en invoering van FC-SW georganiseerd.

Op deze site treft u informatie aan over trainingen, die worden geleid door beloningsdeskundigen die een brede ervaring hebben in de toepassing en invoering van de systemen.

Vereniging FME-CWM
Boerhaavelaan 40 Postbus 190 2700 AD Zoetermeer Telefoon (079) 353 11 00 Telefax (079) 353 13 65 E-mail com@fme.nl

Deel: ' Trainingsaanbod 2000 functiewaardering '
Lees ook