Federatie van Ouderverenigingen

Bekostigingssysteem

15 mei 2002

Traject vraaggestuurd bekostigingssysteem

Ten aanzien van het traject vraaggestuurde bekostigingssystematiek zijn duidelijke afspraken gemaakt. Er is bij VWS een landelijk informatieteam geformeerd, met Evert Biemond als voorzitter. Tara Wiersma gaat een en ander bij de implementatie coördineren. Er wordt nu een projectplan geschreven en VGN, Somma, CG-Raad en FvO worden nadrukkelijk bij de plannen betrokken.

Deel: ' Traject vraaggestuurd bekostigingssysteem '




Lees ook