Stadsdeel Zeeburg

Trambaanplaten Verbindingsdam

Een deel van de trambaanplaten aan de Verbindingsdam veroorzaakt geluidsoverlast voor omwonenden. Stadsdeel Zeeburg en dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (dIVV) hebben dit onderzocht en zijn tot de volgende oplossing gekomen.

Uitkomsten geluidsonderzoek en gekozen oplossing De definitieve uitkomsten van het geluidsonderzoek dat medio 2002 is verricht, laten zien dat er alleen ter hoogte van de zogenaamde 'kapiteinswoningen', aan de noordkant van de Verbindingsdam, sprake is van een overschrijding van 2 tot 3 dB(A). Deze overschrijding wordt veroorzaakt door het kantelen van de trambaanplaten. Vervolgens heeft de verantwoordelijk wethouder Van der Horst (centrale stad) het besluit genomen, dat ter hoogte van deze kapiteinswoningen de trambaanplaten worden vervangen door asfalt. Hierdoor zal de geluidsbelasting op deze plek minder worden en binnen de wettelijke norm blijven.

Vervanging van de trambaanplaten door asfalt
Inmiddels is dIVV, als opdrachtgever voor het doortrekken van tramlijn 10 naar het Azartplein, gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Er wordt onder meer gewerkt aan de benodigde tekeningen en bestekken om de trambaanplaten in de loop van dit jaar te kunnen vervangen door asfalt. Naar verwachting zullen de uitvoeringswerkzaamheden medio juni 2003 starten. Het werk neemt ongeveer een maand in beslag. Betrokkenen zullen van te voren worden over de precieze planning worden geïnformeerd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Micha Sijtsma van dIVV, tel. (020) 556 54 44.

Zoekwoorden:

Deel: ' Trambaanplaten Verbindingsdam in Zeeburg '
Lees ook