QUINTIQ

Transavia kiest Quintiq voor onderhoudsplanning vliegtuigen

('s-Hertogenbosch, 13 maart 2003) Quintiq kondigt vandaag aan, dat Transavia airlines voor Quintiq software heeft gekozen voor de onderhoudsplanning van de totale vloot. Jaarlijks vervoert Transavia ruim vier miljoen passagiers naar meer dan 70 uiteenlopende, zonnige bestemmingen, met name rondom het Middellandse Zeegebied. De vloot van 27 vliegtuigen wordt zo optimaal mogelijk ingezet; daarbij is een goede onderhoudsplanning van belang.

Willem van Steenis, Hoofd Vliegtuigonderhoud bij de Technische Dienst van Transavia zegt desgevraagd: 'Transavia heeft voor Quintiq gekozen vanwege de grote mate in flexibiliteit om de onderhoudsplanning te kunnen optimaliseren. Daarnaast zien we op termijn meerdere toepassingsgebieden zoals bijvoorbeeld de personeelsplanning.'

Transavia zal het onderhoud van de vliegtuigen met Quintiq gaan plannen. Doelstelling is om met het verbeteren van de operationele planning een hogere intervalbenutting te behalen. De intervalbenutting is de tijd tussen twee repetatieve onderhoudsbeurten. Het verhogen van de intervalbenutting heeft twee effecten: enerzijds vormt het een besparing ten aanzien van het aantal grondwerktuigkundigen, anderzijds levert het efficiëntie op ten aanzien van het gebruik van onderdelen. Dit levert voor Transavia een kostenreductie op, waarbij er met hetzelfde aantal mensen meer gedaan kan worden in een kortere tijd. Tevens kan de omzet op termijn toenemen, doordat er meer vliegtuigen beschikbaar zijn voor commerciële doeleinden.

De implementatie zal gezamenlijk, door Cap Gemini Ernst & Young en Ab Ovo worden uitgevoerd. De planningsapplicatie zal medio mei 2003 live gaan.

Cap Gemini Ernst & Young
Cap Gemini Ernst & Young (CGE&Y) is een vooraanstaande organisatie in management consulting en IT-dienstverlening. Het geïntegreerd kunnen aanbieden van deze activiteiten maakt de onderneming tot een unieke zakelijke dienstverlener. Het bedrijf helpt middelgrote tot grote nationale en multinationale ondernemingen en non-profit organisaties met het ontwikkelen van nieuwe groeistrategieën en het verbeteren van bedrijfsprocessen. Bezoek https://www.cgey.nl voor meer informatie.

Ab Ovo
Ab Ovo is gevestigd in Nederland, met haar hoofdlocatie in het hart van Europa's distributie mainport, Rotterdam. Ab Ovo is een multidisciplinaire ICT dienstverlener en heeft een buitengewoon sterke aanwezigheid in de sectoren van zowel het personenvervoer als het goederenvervoer en -distributie. Deze betreffen zowel de sectoren openbaar en kleinschalig personenvervoer, landtransport, alsmede de zeevaart- en luchtvaartindustrie. Bezoek www.ab-ovo.nl voor meer informatie over hun activiteiten en referenties.

Quintiq
Quintiq is een Nederlands softwarebedrijf met een standaardsoftwarepakket voor iedere toepassing op het gebied van planning-, scheduling- en ketenoptimalisatie. Deze technologie stelt bedrijven in staat met flexibele oplossingen het bedrijfsproces exact en volledig te optimaliseren om winstmaximalisatie te realiseren. Bezoek www.quintiq.com voor meer informatie.

Nadere inlichtingen voor de redactie: Quintiq, tel: 073-691 07 39 contactpersoon: Martijn van Gils (e-mail:
martijn.van.gils@quintiq.com)

13 mrt 03 10:01

Deel: ' Transavia kiest Quintiq voor onderhoudsplanning vliegtuigen '
Lees ook