Maharishi Open University Persbericht januari 1999, TM START WERELDWIJDE TELE-UNIVERSITEIT

Maharishi Open University

Januari 1999

Bericht aan de pers

TM START WERELDWIJDE TELE-UNIVERSITEIT

De in Vlodrop (Limburg) gevestigde organisatie voor Transcendente Meditatie (met ruim 5 miljoen TM-mediterenden over de gehele wereld), waarvan Maharishi Mahesh Yogi de oprichter is, start in januari 1999 met een tele-universiteit.
De colleges, onder meer in business managament, Vedische gezondheidsleer, landbouw, architectuur en Vedische astrologie, worden wekelijks via 8 satellieten vanuit Vlodrop in 21 talen wereldwijd uitgezonden. De ontvangst geschiedt via een antenne-schotel, onder de noemer Maharishi Open University. Met betrekking tot Nederland bemiddelt de TM-organisatie ook in de aanschaf en installatie van schotel- en ontvangstapparatuur.
In het voortraject, naar aanleiding van publicaties binnen de TM organisatie, hebben zich reeds meer dan 11.000 studenten uit ruim 120 landen aangemeld als student aan de diverse leerstoelen van de nieuwe universiteit.

Vooralsnog betreffen het hier voornamelijk TM-mediterenden. De Maharishi Open University staat evenzeer open voor niet-mediterenden, kortom voor hen die geïnteresseerd zijn in het opdoen van methoden om zijn of haar aangeboren intelligentie ten volle te benutten en de hersens optimaal te gebruiken via ontspannen cursussen volgens natuurlijke leermethoden. Ook het bedrijfsleven, dat al jarenlang in groeiende mate deelneemt aan cursussen Transcendente Meditatie, kan participeren in de colleges van de Maharishi Open University.

De eerste cursus, die opleidt tot het certificaat van Totale Kennis, neemt zes maanden in beslag en start op 2 januari 1999.
Vanaf 2 maart 1999 zal een in Amerika vervaardigd studieprogramma dat opleidt tot Master of Business Administration (MBA) van de Maharishi University of Management, van start gaan. Internet wordt bij deze laatstgenoemde cursus betrokken.

Alle satellietcolleges en -studieprogramma's staan onder auspiciën van de Maharishi University of Management in Nederland, met medewerking en programma-inbreng van de Maharishi University of Management in de Verenigde Staten en de Maharishi Vedic universiteiten in India, Rusland en Australië.

EINDE BERICHT

Voor vragen en aanmelden in Nederland mou@sidhadorp.nlhttp://www.sidhadorp.nl   
Voor reacties en bijdragen: webmaster@sidhadorp.nl

Deel: ' Transcendente Meditatie start wereldwijde tele-universiteit '
Lees ook