Nieuwsarchief

Sommige van de hieronder vermelde teksten kunt u downloaden als Word-bestand. Om deze bestanden te lezen hebt u het programma MS-Word 6 (of hoger) nodig. U kunt ook een 'Word Viewer' (gratis) gebruiken. * NL-Translex: automatisch vertalen tussen Nederlands en Engels/Frans/Duits - april 1999 * NL-Translex: Machine Translation for Dutch and English/French/German - April 1999 * Aanbesteding project CNaVT - maart 1999 * Rapport Positie Nederlands in taal- en spraaktechnologie - september 1998 * Nieuwe samenstelling van het Comité van Ministers - september 1998 * Call for Papers The Bookshop of the World - augustus 1998

NL-Translex: automatisch vertalen tussen Nederlands en Engels/Frans/Duits

april 1999

De Nederlandse Taalunie heeft besloten tot het aanbesteden van een opdracht, houdende de ontwikkeling van de vertaalparen Nederlands - Engels/Frans/Duits en Engels/Frans/Duits - Nederlands in een reeds bestaand systeem voor automatisch vertalen van algemene teksten, met het oog op het gebruik van de aldus ontwikkelde vertaalparen door de vertaaldiensten van overheidsinstellingen in de lidstaten van de Europese Unie en door de vertaaldiensten van de Europese Unie zelf. De ontwikkeling van de bovenstaande paren zal gebeuren in het kader van een MLIS project waarin de Nederlandse Taalunie samenwerkt met verschillende overheidsinstellingen in Nederland en België en de Europese Commissie. Bedrijven of consortia die belangstelling hebben voor dit project kunnen tot en met 31 mei hun intentie tot het indienen van een offerte kenbaar maken, door een formulier in te vullen dat via deze site verkregen kan worden. Voor meer informatie klik hier.

Een open informatiedag zal op 21 mei 1999 gehouden worden om algemene, technische en administratieve vragen van kandidaten te beantwoorden. Als u van plan bent om bij deze gelegenheid aanwezig te zijn, gelieve contact op te nemen met het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie op onderstaand adres:

Nederlandse Taalunie Lange Voorhout 19 Postbus 10595 2501 HN Den Haag Nederland Tel +31/70/346 95 48 Fax +31/70/365 98 18 e-mail: secr@ntu.nl

Klik om naar boven te gaan.

NL-Translex: Machine Translation for Dutch and English/French/German

April 1999

The Dutch Language Union has decided to launch a call for tenders for the development of the language pairs Dutch - English/French/German and English/French/German - Dutch in an already existing system for machine translation for unrestricted text. The components to be developed are intended for use by the translation services of official bodies of the EU Member States and by the translation services of the European Union. The development of the above-mentioned components will take place within the framework of an MLIS project in which the Dutch Language Union cooperates with several official bodies in the Netherlands and in Belgium. Companies and consortia that are interested in this project can communicate their intention to submit an offer until 31 May, by completing a questionnaire that can be obtained from this site. More information on this page.

An open information meeting will be held on 21 May 1999 in order to answer any general, technical or administrative questions from tenderers. Should you wish to attend please contact the general Secretariat of the Dutch Language Union at the address mentioned below:

Nederlandse Taalunie Lange Voorhout 19 Postbus 10595 2501 HN Den Haag Nederland Tel +31/70/346 95 48 Fax +31/70/365 98 18 e-mail: secr@ntu.nl

Klik om naar boven te gaan.

Aanbesteding project CNaVT

maart 1999

De Taalunie is verantwoordelijk voor de examens van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT). De wetenschappelijke en organisatorische uitvoering gebeurt nu nog door de Université Catholique de Louvain-la Neuve in België. De Taalunie wil het project CNaVT reorganiseren en vanaf 1 september 1999 onderbrengen bij een andere instelling. Instellingen die belangstelling hebben voor dit project kunnen tot en met maandag 26 april 1999 een voorstel indienen bij het Algemeen Secretariaat van de Taalunie. Klik hier voor meer informatie.

Klik om naar boven te gaan.

Rapport Positie Nederlands in taal- en spraaktechnologie

september 1998

In opdracht van de Taalunie is een terreinverkennend onderzoek naar de positie van het Nederlands in de taal- en spraaktechnologie uitgevoerd. Onlangs is het rapport verschenen.

Klik om naar boven te gaan.

Nieuwe samenstelling van het Comité van Ministers

september 1998

Het Comité van Ministers (CM) van de Nederlandse Taalunie heeft een andere samenstelling gekregen. Het CM bestaat uit de bewindslieden voor onderwijs en cultuur van Nederland en Vlaanderen en beslist over het Taaluniebeleid. De Nederlandse bewindslieden zijn na de verkiezingen voor de Tweede Kamer van de Staten-Generaal niet in de regering teruggekeerd. Jo Ritzen is als voorzitter van het CM opgevolgd door de nieuwe Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Loek Hermans. De plaats van Aad Nuis wordt ingenomen door de nieuwe Nederlandse staatssecretaris van Cultuur en Media, Rick van der Ploeg.

Loek Hermans komt zelf uit het onderwijs: hij was leraar maatschappijleer. Van 1977 tot 1990 was hij Tweede-Kamerlid voor de VVD. In 1990 werd Loek Hermans burgemeester van Zwolle, en in 1994 Commissaris van de Koningin in Friesland.

Rick van der Ploeg was hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en directielid van het Tinbergeninstituut, een onderzoeksschool op het terrein van de economie. Van 1994 tot 1998 was hij Tweede-Kamerlid voor de PvdA.

Aan Vlaamse zijde maakt sinds eind september Eddy Baldewijns deel uit van het CM. Hij volgt als minister van Onderwijs Luc van den Bossche op. Van den Bossche vervangt Louis Tobback, die onlangs is afgetreden als Belgisch minister van Binnenlandse Zaken. Baldewijns is net als zijn Nederlandse ambtgenoot afkomstig uit het onderwijs (hij was leraar Frans en geschiedenis). Hij is lid van de Socialistische Partij (SP), ook de partij van zijn voorganger Van den Bossche. Hij is burgemeester van het Limburgse Gingelom en is twintig jaar lang parlementslid geweest. In de jaren tachtig was hij vooral de politieke tegenspeler van Daniël Coens (CVP), die destijds de eerste Vlaamse minister van Onderwijs was. In 1994 werd hij voorzitter van de Vlaamse Raad en in 1995 minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Vervoer in de Vlaamse regering.

© Nederlandse Taalunie

Deel: ' Translex automatisch vertalen Nederlands-Engels/Frans/Duits '
Lees ook