Ingezonden persbericht

Zoetermeer, 7 september 2001

Aan de redactie

Transport en Logistiek Nederland verheugd over aanpak dode hoek

Transport en Logistiek Nederland is verheugd over de forse toename van het aantal vrachtauto's met extra spiegel of camera ter oplossing van het probleem van de dode hoek. Volgens de meest recente cijfers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn er nu al circa 35.000 systemen verkocht. In totaal rijden er in Nederland ruim 140.000 vrachtauto's.

In Nederland bestaat nog geen wettelijke verplichting om met een extra spiegel of camera de dode hoek rechts van de vrachtauto te verkleinen. Daarom heeft Transport en Logistiek Nederland zijn leden geadviseerd op vrijwillige basis een dergelijk systeem op de auto aan te brengen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat verleent subsidie.

Transport en Logistiek Nederland hoopt dat nog meer ondernemers het voorbeeld van hun collega's zullen volgen en roept alle vrachtautofabrikanten op de systemen standaard op de nieuwe auto's te monteren.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling PRV, woordvoerder Clarisse Buma, 079-3636115, 06-51806340.

Deel: ' Transport en Logistiek Nederland blij met aanpak dode hoek '
Lees ook