Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie

05 juni 2002

Transport en Logistiek Nederland en 3VO gaan samenwerken in Veilig op Weg

Transport en Logistiek Nederland en de Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie 3VO bereiden gezamenlijk een grootschalig voorlichtingsproject Veilig op weg Zorg dat je gezien wordt! voor. Het doel van de samenwerking is om alle kinderen in het basisonderwijs in Nederland eenduidig te leren veilig om te gaan met grote voertuigen, zoals vrachtautos. Daarbij benadrukken de beide organisaties dat elkaar zien en begrijpen in het verkeer van het grootste belang is. Met deze voorlichting beogen de organisaties de verkeersveiligheid van basisschoolkinderen voor nu en voor later te vergroten.

Ruim vijf jaar geleden is Veilig op Weg als initiatief van de Kring van Jonge Ondernemers (KJO) van Transport en Logistiek Nederland ontstaan. Het project heeft dit schooljaar tevens navolging gekregen in Vlaanderen. Ook 3VO, afdeling Oss is jaren geleden gestart met een eigen verkeersveiligheidsproject gericht op basisschoolkinderen. Inmiddels heeft ook dit project haar eerste lustrum bereikt.

Beide organisaties bundelen nu de krachten onder de naam Veilig op Weg. Zo zal het bestaande lesmateriaal geactualiseerd worden. Basisscholen krijgen hierdoor zelf de keuze hoe en wanneer de les gegeven wordt. Veilig op Weg besteedt onder meer aandacht aan de gebieden rond de grote voertuigen waar iemand mogelijk niet gezien kan worden. Maar ook de beperkingen van grote voertuigen, zoals de geringe wendbaarheid en langere remweg komen aan de orde. Transport en Logistiek Nederland en 3VO verwachten dat het lesmateriaal in het nieuwe schooljaar beschikbaar komt voor de kinderen en voor een ieder die zich met verkeerseducatie wil bezighouden. Het project wordt ondersteund door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Veilig op Weg heeft een demonstratievrachtauto met chauffeur die wordt gesponsord door: DAF Trucks NV DAF Nederland, Vakopleiding Transport en Logistiek, Randstad Transportdiensten, energiemaatschappij BP en Van Vliet Trucks Holland BV.

Deel: ' Transport en Logistiek Nederland en 3VO gaan samenwerken in Veilig o.. '
Lees ook