Heliview Marketingservices


heliview
Business-to-business information

Trend daling gebruik van uitzendbureaus zet door

De economische terugval veroorzaakt een verdere daling in het gebruik van uitzendbureaus in 2003. Dit blijkt uit een recente meting van de Arbeidsmarkt Monitor van het Bredase marktonderzoeksbureau Heliview B.V. Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder ruim 800 vestigingen in Nederland.

In 2002 schakelde nog circa 57 procent van de vestigingen een uitzendbureau in. Dit percentage lag voor de gehele periode 2000-2001 met 65 procent nog hoger. In 2003 verwacht men echter een verdere daling van het gebruik naar 45 procent.

Randstad meest gebruikte uitzendbureau
Bijna een derde van de vestigingen die in het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van een uitzendbureau, heeft hiervoor Randstad ingeschakeld. Tempo Team (17%) en Start (15%) komen op de tweede en derde plaats.

Selectiecriteria
Bij de keuze van een uitzendbureau blijken de vestigingen vooral veel waarde te hechten aan gekwalificeerde uitzendkrachten (29%).

Type personeel en functieniveau
Ruim de helft van de bedrijven schakelen administratief personeel in via het uitzendbureau. Hierop volgt industrieel personeel met ruim 45%. Als er gekeken wordt naar het niveau van de uitzendkrachten, dan blijkt bijna driekwart MBO/HAVO/VWO-personeel in te schakelen via het uitzendbureau.

Redelijke kans op vast dienstverband
Circa 60% van de vestigingen die in 2002 een uitzendbureau hebben ingeschakeld, heeft ten minste één uitzendkracht in vaste dienst genomen na afloop van de uitzendperiode. Dit is een lichte daling van 9% ten opzichte van de periode 2001-2000.

Over Heliview

Heliview Marketingservice bv is een full-service marketingorganisatie, gespecialiseerd in de business-to-business-markt op het gebied van o.a. HRM, ICT, financiële dienstverlening en kantoorbenodigdheden. Sedert 1994 is Heliview actief in de HRM-markt. In deze markt worden diepgaande marktanalyses op het gebied van salarissen, fiscaal belonen, werving & selectie alsmede arbeidsvoorwaarden en arbozaken uitgevoerd en uitgegeven.

Voor meer informatie over dit persbericht, Heliview onze producten kunt u contact opnemen met dhr. Thanassis Vassiliadis, tel.: 076-548 40 00. Ons e-mailadres is: info@heliview.nl

Deel: ' Trend daling gebruik van uitzendbureaus zet door '
Lees ook