Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Trendnota Arbeidszaken Overheid 2000

21 september 1999
De Trendnota biedt inzicht in de arbeidsvoorwaarden, loonkosten, sociale regelingen, premies, arbeidsverhoudingen en werkgelegenheid bij de overheid en daarmee samenhangende onderwerpen. Er is speciale aandacht besteed aan de kostenontwikkelingen en de financiële samenhang. Meer dan in voorgaande notas komen verder de internationale aspecten aan de orde.
De overheid is in deze nota onderverdeeld naar elf arbeidsvoorwaardelijke sectoren, te weten: Rijk, Hoger beroepsonderwijs, Wetenschappelijk onderwijs, Wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, Onderwijs en Wetenschappen, Defensie, Politie, Rechterlijke macht, Gemeenten, Provincies en Waterschappen. In totaal zijn hier bijna 800.000 personen werkzaam.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Trendnota Arbeidszaken Overheid 2000 '
Lees ook