Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Investeren in mensen en kwaliteit in de collectieve sector
Een persbericht bij het onderwerp Overheid Algemeen 18 september 2001
Het kabinet zal de arbeidsmarktpositie van de collectieve sector komende jaren met een krachtige impuls verbeteren. Hiervoor is voor 2002 1,6 miljard Euro vrijgemaakt, waardoor gericht geïnvesteerd kan worden in mensen en kwaliteit. Diverse maatregelen uit het onlangs gepresenteerde rapport Van Rijn kunnen hiermee worden uitgevoerd. Dit staat in de Trendnota Arbeidszaken Overheid 2002.
Financiën
In de Trendnota staan diverse aanbevelingen om de huidige en toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt te bestrijden en de kwaliteit van de collectieve sector te verbeteren. Hiervoor is voor 2002 een bedrag van 1,6 miljard Euro beschikbaar. Dit bedrag loop op tot een structureel bedrag van 1,8 miljard Euro in het jaar 2004. Hiervan is voor de sector Rijk 70 miljoen Euro gereserveerd. Zoals in het rapport Van Rijn geconcludeerd, ligt het accent bij de aanbevelingen op de sectoren Veiligheid, Zorg en Onderwijs.
Maatregelen
In het algemeen zijn de maatregelen gericht op het verhogen van arbeidsparticipatie van o.a. ouderen en herintreders door middel van fiscale faciliteiten. Voor de sector Veiligheid geldt in het bijzonder de vergroting van de capaciteit van het politieonderwijs en de arbeidstijdverlenging, voor de sector Onderwijs de inkorting van de carrièrelijnen, de functiedifferentiatie en de zij-instroom. Tot slot zijn voor de sector Zorg de maatregelen gericht op functiedifferentiatie, een nieuwe functiewaardering en uitbreiding van de kinderopvang.
CAO-trends
In het afgelopen jaar zijn diverse CAOs afgesloten, zoals bij de sector Politie, de Zorg en het Onderwijs. In deze CAOs wordt, voor een toename van meer personeel, vooral geïnvesteerd in zittend personeel. Daarbij spelen werktijdenverlenging en het terugdringen van het ziekteverzuim een belangrijke rol. Ook wordt in de nieuwe CAOs de nadruk gelegd op de vergroting van de wervingskracht en een grotere flexibiliteit voor het management. Daarnaast bieden de CAOs steeds meer ruimte voor afstemming van de arbeidsvoorwaarden op de wensen van de werknemers, zoals de combinatie van arbeid en zorg.

Relevante links:
Trendnota Arbeidszaken Overheid 2002

Deel: ' Trendnota Arbeidszaken Overheid 2002 '
Lees ook