Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme


Persbericht Trendrapport Toerisme en Recreatie 2001/2002

16 mei 2002

Het aantal vakanties van Nederlanders is vorig jaar met 4,5 procent toegenomen tot een totaal van 31,9 miljoen. De stijging kwam vooral ten goede aan de binnenlandse vakanties (+6,5%). Het aantal buitenlandse vakanties groeide het afgelopen jaar met zon 2%. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de jaarcijfers 2001 van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO)1.
In deze jaarcijfers zijn nog enkele andere opmerkelijke conclusies te lezen. Zo stabiliseert de vakantiedeelname (nu 79%), maar is er wel een stijging van het gemiddeld aantal vakanties per persoon van 2,57 naar 2,67.Verder stijgen de bestedingen van Nederlanders tijdens hun vakanties, (eveneens) met 4,5%. Verhoudingswijs geldt dit vooral voor het binnenland (+8%) en wat minder voor het buitenland (+3,5%). Vele jaren daarvoor was er sprake van het tegenovergestelde. Deze gegevens en andere CVO-jaarcijfers over 2001 staan vermeld in het zojuist verschenen Trendrapport Toerisme en Recreatie 2001/2002'. In dit door het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRIT) jaarlijks gepubliceerde Trendrapport worden mede op basis van CVO-cijfers en TRN-bijdragen onder meer de ontwikkelingen geschetst van de belangrijkste toeristisch-recreatieve sectoren.Op enkele specifieke deelgebieden van de toeristisch/recreatieve sector zijn in het nu verschenen rapport ook nog enkele andere interessante constateringen te vinden.Zo blijkt dat het aantal vaste standplaatsvakanties, dat wil zeggen vakanties in eigen accommodaties als een stacaravan, boot of tweede woning, nog steeds groeiend is. Niet alleen het aantal vakanties van Nederlanders is vorig jaar in deze sector met +10% toegenomen, maar ook de daarmee samenhangende bestedingen stegen, met maar liefst +18%.Bij de bungalowsector is verder de afgelopen vijf jaar de binnenlandse vakantiemarkt redelijk belangrijk gebleven, met een gemiddelde groei van ruim 4% per jaar. Vooral de toename van het aantal langere vakanties veroorzaakt deze positieve ontwikkeling voor de bungalowsector, terwijl dit vroeger juist de korte vakanties (de weekendjes weg) waren. Verder geeft het Trendrapport aan dat hoewel de middelgrote attractiepunten de laatste jaren een relatief sterke groei (bijna 7%) in het aantal bezoeken te zien hebben gegeven, er het afgelopen jaar een daling was met bijna 2%. Een soortgelijke ontwikkeling valt te constateren voor dierenparken.De Nijmeegse Vierdaagsefeesten zijn tot slot, ondanks een daling van de bezoekomvang met 9%, ook in 2001 het meest bezochte publieksevenement gebleven (1 miljoen bezoeken). De Tilburgse kermis nadert door een toename van bijna 6% de Nijmeegse Vierdaagse, maar blijft nog op de tweede plaats met zon 950.000 bezoeken. De Rotterdamse Marathon kende in 2001 maar liefst een groei van 28% meer bezoekers en neemt daarom met een aantal van 800.000 de derde plaats in.
Meer informatie:Meer informatie over het Trendrapport Toerisme en Recreatie: Jac Zom, directeur NRIT, tel: 076 5420600, over het CVO Kees van der Most, directeur CVO, tel: 070-3705294. Voor algemene perszaken: Rien van den Anker, Manager Communicatie en PR TRN, tel: 06 515 98 146.
Het CVO is een gezamenlijk project van NRIT en TRN en heeft als doel het vakantie- en vrijetijdsgedrag van de Nederlandse bevolking in kaart te brengen.

Deel: ' Trendrapport Toerisme en Recreatie 2001/2002 '
Lees ook