PERSBERICHT - 3 JUNI 1999

Persbericht Trendrapport Toerisme

Record vakantiedeelname

Hoewel het aandeel van de Nederlandse bevolking dat op jaarbasis minstens éénmaal met vakantie is geweest sinds het begin van de jaren negentig een bepaald verzadigingspunt lijkt te hebben bereikt, kan voor 1998 gesproken worden van een nieuw record. Maar liefst 79,7% van de Nederlanders ondernam dat jaar minimaal één keer een vakantie; in 1997 was dit nog 77,9%. In concreto gaat het hier om ruim 340.000 meer vakantiegangers.

Uiteindelijk werden in 1998 zo’n 29,6 miljoen vakanties van Nederlanders geregistreerd, waarmee circa 238,3 miljoen overnachtingen gepaard gingen. Dit betekent een toename ten opzichte van 1997 met respectievelijk +1,4% vakanties en +2,0% overnachtingen. In 1997 was nog sprake van een afname van het aantal vakanties en overnachtingen ten opzichte van het jaar daarvoor.

Deze bevindingen worden gepresenteerd in het nieuwste 'Trendrapport Toerisme' van het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRIT), dat begin juni verschijnt.

Vakantie mag steeds meer geld kosten

De ontwikkelingen in de jaren negentig laten zien dat de Nederlandse vakantieganger steeds meer is gaan kiezen voor één of meerdere nevenvakanties (van korte of middellange duur) naast de traditionele lange hoofdvakantie. De gemiddelde Nederlandse vakantieganger onderneemt 2 à 3 vakanties op jaarbasis, en is daarbij in totaliteit zo’n drie weken van huis. Daarbij werd in 1998 in totaal ruim ƒ 21,3 miljard besteed. Ten opzichte van 1997 betekent dit een toename van de vakantie-uitgaven met +8,6%. Na een stabilisatie in de voorgaande jaren is hiermee het aandeel van de vakantie-uitgaven in de totale particuliere consumptie licht toegenomen naar een niveau van 4,8%.

Bestemmingen in beeld gebracht

Frankrijk is sinds jaar en dag de meest populaire buitenlandse vakantiebestemming met in 1998 zo’n 30,8 miljoen overnachtingen van Nederlanders, ten opzichte van 1997 een groei van +2,3%. Goede tweede is Spanje met 20,8 miljoen overnachtingen en een groei van
+7,2%. In 1998 deden vooral de Verenigde Staten en Canada (+52,2%) en Griekenland (+27,4%) goede zaken en schoven beide een plaatsje op in de top 10 van buitenlandse vakantiebestemmingen. Grote verliezers waren Groot-Brittannië (-18,1%) en Italië (-10,9%).

Een kleine 40% van de vakantie-overnachtingen van Nederlanders in 1998, oftewel ruim 90 miljoen overnachtingen, vond plaats in eigen land. Daarbij hebben de Noordzeebadplaatsen hun eerste plaats in de binnenlandse top 10, met 13,4 miljoen overnachtingen, nog net weten te behouden. Dit toeristengebied had in 1998 namelijk te maken met een afname van het aantal vakantie-overnachtingen met


- 7,3%, terwijl naaste concurrent Veluwe(rand) met +22% goede zaken deed en op 13,1 miljoen overnachtingen uitkwam. Ook de Gelderse Achterhoek kende een relatief goed jaar, met een stijging van +25,4% in het aantal vakantie-overnachtingen.

Logiesvormen tijdens binnenlandse vakanties

De Nederlandse kampeer- en bungalowsector vormt reeds jaren de verblijfssector bij uitstek in het kader van binnenlandse vakanties van Nederlanders. Daarbinnen heeft de vakantiebungalow, dankzij een belangrijke toename van het aantal overnachtingen ten opzichte van 1997, haar toppositie op de vakantiemarkt in 1998 duidelijk verstevigd. Het aandeel van deze logiesvorm in de totale binnenlandse overnachtingen is toegenomen van 29% tot 32%. Ook de caravan boekte winst, zowel op vaste standplaatsen (+6,8%) als toeristische plaatsen (+3,2%). Deze drie belangrijkste logiesvormen namen in 1998 tezamen bijna driekwart van het aantal binnenlandse overnachtingen van Nederlandse vakantiegangers voor hun rekening. In 1997 was dat nog ruim tweederde deel.

Minder voorspoedig is het gegaan met het toeristisch kamperen in de tent, dat in 1998 een afname met ongeveer een kwart van het aantal binnenlandse vakantie-overnachtingen ten opzichte van het voorgaande jaar liet zien. Ook de Nederlandse hotelsector genoot minder belangstelling van onze vakantie vierende landgenoten, al was hier de afname minder desastreus (-7%).

Bestelinformatie

Het Trendrapport Toerisme 1998/’99 kost ƒ 167,50 (exclusief BTW) en is te bestellen bij het NRIT, telefax: 076-5420720 of Email:

Voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer T. Vermeulen van het NRIT. Hij is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.30 op telefoonnummer 076-5420600.

Deel: ' Trendrapport Toerisme Record vakantiedeelname '
Lees ook