Provincie Groningen


Groningen, 25 juni 1999 Persbericht nr. 153

Uitnodiging aan de pers

Presentatie Trendrapportage Ouderenzorg 1999

Donderdag 24 juni vindt de Startconferentie Ouderenbeleid 2001-2005 plaats in de Springerzaal van de Martinihal. De bijeenkomst gaat over het concept van de Uitgangspuntennotitie provinciale regiovisie ouderenbeleid 2001-2005.
Tijdens deze bijeenkomst presenteert het Provinciaal Ontwikkelingsinstituut Zorg en Welzijn de Trendrapportage Ouderen 1999 die in het kader van het beleidsprogramma Welzijn en Zorg van de provincie Groningen is gemaakt.

Hierbij nodigt de provincie Groningen u namens de Stuurgroep Provinciaal Ouderenbeleid uit om aanwezig te zijn bij de presentatie van de Trendrapportage Ouderen 1999.

Het programma ziet er als volgt uit:

09.00 uur

ontvangst deelnemers;

09.30 uur

opening door de dagvoorzitter de heer dr. C.P. van Linschoten;

09.40 uur

korte inleiding door gedeputeerde Welzijn en Zorg en voorzitter van de Stuurgroep Provinciaal Ouderenbeleid de heer H. Bleker;

09.50 uur

presentatie Trendrapportage Ouderen 1999 door mevrouw dr. L. Van Eijk, Provinciaal Ontwikkelingsinstituut Zorg en Welzijn;

10.30 uur

programma Startconferentie Ouderenbeleid 2001-2005.

In de Trendrapportage Ouderen 1999 staan gegevens over bepaalde groepen ouderen, over risicofactoren, over trends en over mogelijke oorzaken van bepaalde verschijnselen. De rode draad in het rapport is het credo "Zo lang mogelijk zelfstandig", een afgeleide van een landelijke trend. De overheid zal de samenhang in het beleid aan moeten brengen door integraal beleid te voeren, om (thuis)hulp te kunnen bieden aan ouderen die behoefte hebben aan ondersteuning op verschillende terreinen tegelijk. Met name de terreinen wonen, zorg, welzijn, inkomen en vervoer zijn hierbij voor ouderen van belang.

Bij belangstelling kunt u de Trendrapportage Ouderen 1999 vandaag (woensdag 23 juni) tot 21.00 uur onder embargo afhalen bij de balie van het provinciehuis (Martinikerkhof 12).

In de Stuurgroep Provinciaal Ouderenbeleid Groningen zitten vertegenwoordigers van de Provincie Groningen, het Overleg- en Samenwerkingsverband van consumenten- en ouderenorganisaties, de Regio Centraal Groningen, de Regioraad Noord Groningen, de Streekraad Oost Groningen, de WoonZorgVereniging Groningen, de verpleeghuizen, Thuiszorg Stad, Thuiszorg Ommelanden, de Zorgfederatie Groningen Oost en instellingen voor Welzijn Ouderen.Voor meer informatie kunt u terecht bij Joske Kluvers van de afdeling Bestuurscontacten (050) - 316 41 39.

Deel: ' Trendrapportage Ouderenzorg 1999 Groningen '
Lees ook