MINISTERIE BZK

https://www.minbzk.nl

MIN BZK: Uitnodiging voor de pers

Persbericht ministerie van BZK

27 januari 2000

Uitnodiging: Trendshop arbeidszaken over incidentele loonontwikkeling

De Trendshop Arbeidszaken Overheid 2000, die woensdag 3 februari aanstaande wordt gehouden, is ditmaal gewijd aan de incidentele loonontwikkeling. Tijdens de Trendshop zullen vragen centraal staan als: zal de incidentele loonontwikkeling de komende jaren gaan toenemen of afnemen, is de kostenontwikkeling te beheersen door een gericht personeelsbeleid of bepalen de arbeidsmarktontwikkelingen de incidentele loonontwikkeling en hoe gaan bedrijven hiermee om? Sprekers uit verschillende disciplines zullen hierover hun licht laten schijnen.

Prof. dr. Compaijen, hoogleraar Algemene Economie zal als dagvoorzitter optreden. Drs. Van den Berg, plv. directeur van de Rijksbegroting, prof. Theeuwes, wetenschappelijk directeur Stichting voor Economisch Onderzoek en drs. Van den Hoven, onderzoeker Beloningszaken FME/CWM zullen een inleiding verzorgen. Verder zal er een paneldiscussie plaatsvinden.

De Trendshop begint om 13.00 uur met een ontvangst en lunch. Het programma begint om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in het SER-gebouw, Bezuidenhoutseweg 60 te Den Haag.

Vertegenwoordigers van de media zijn van harte welkom bij de Trendshop. U kunt zich aanmelden bij Marjan Tulp, telefoon 070 426 7115. Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij Frank van Beers, telefoon 070 426 8051.

27 jan 00 11:56

Deel: ' Trendshop arbeidszaken over incidentele loonontwikkeling '
Lees ook