Fact sheets GGZ op komst

Het Trimbos-instituut werkt momenteel aan de uitgave van fact sheets over de volgende onderwerpen: * De GGZ Algemeen * De forensische psychiatrie * De BOPZ

Deze drie fact sheets zijn bedoeld om politici (ook provinciale en locale volksvertegenwoordigers), beleidsmakers en onderzoekers doeltreffend over deze onderwerpen te informeren. Ze worden in opdracht van het ministerie van VWS geschreven en zullen naar verwachting in mei beschikbaar komen. De Engelse versies verschijnen later. Met de uitgave van deze sheets wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van genoemde groepen om de reeds bestaande serie fact sheets van het Trimbos-instituut over drugs en drugsbeleid uit te breiden naar het terrein van de GGZ.

Marcel Vergeer (030) 297 11 38

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Nieuwsflitsen voorzien managers en beleidsmakers in de GGZ en verslavingszorg kort en bondig van nieuwe kennis, producten en diensten. Mag vrijelijk gekopieerd worden.

Redactie

Erik Fromberg, verslavingszorg Henk Verburg, werkterrein GGZ Marcel Vergeer, actualiteit Adreswijzigingen s.v.p. sturen naar Secretariaat sectie Communicatie

Belangrijke (030) telefoonnummers

Bibliotheek : GGZ 030 297 11 17 Alcohol en overige drugs 030 297 11 77 Helpdesk Regionale GGZ 030 297 11 41 Helpdesk Landelijke Steunfunctie Preventie, verslaving en middelengebruik (LSP) 030 297 11 51 Landelijke Ondersteuning Preventie (LOP-GGZ) 030 297 11 45 Film- en videotheek 030 297 11 13 Bestellingen 030 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45 Postbus 725 3500 AS Utrecht Telefoon (030) 297 11 00 Fax (030) 297 11 11

Het Copyright ©1998 van deze WWW-pagina's berust bij het Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Trimbos-instituut ontwikkelt fact sheets GGZ '
Lees ook