Nieuwsflits 03/99

Discussie over de Beleidsvisie GGZ van VWS

Op 25 maart organiseert het Trimbos-instituut voor het Landelijk Forum GGZ een debat over de Beleidsvisie GGZ, die minister Borst eind 1998 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Het debat staat open voor allen die zich als manager, hulpverlener, cliënt, familielid, politicus of beleidmaker een mening willen vormen over de voorstellen van de minister over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg.

Er worden drie debatten gevoerd. Het eerste debat gaat over de relatie tussen de eerstelijns gezondheidszorg en de gespecialiseerde GGZ. De beleidsvisie wil de taak van de eerste lijn uitbreiden, zodat alleen ernstige psychische en psychiatrische problemen aangemeld worden bij de gespecialiseerde GGZ. Het is de vraag of de eerste lijn die taak aankan, en of er voldoende steun en kennis beschikbaar komt om de zogenoemde poortwachterfunctie waar te maken. Sommigen waarschuwen voor onbedoelde neveneffecten van een grotere taak voor de eerste lijn, bijvoorbeeld het gevaar van medicalisering bij het behandelen van psychische problemen.

In het tweede debat wordt gediscussieerd over circuits en netwerken. De minister wil circuits versterken en verzelfstandigen. Voor een maatschappelijke geestelijke gezondheidszorg zijn de voorgestelde netwerken onontbeerlijk. Velen waarschuwen echter voor het uiteenvallen van de samenhang waarmee de GGZ in het huidige integratieproces zo sterk bezig is. Kennis dreigt versnipperd te raken, de herkenbaarheid van de sector kan verdwijnen. Schotten tussen circuits dreigen in plaats te komen van de oude schotten tussen instellingen.

Het derde en langste debat behandelt de mogelijkheden de beleidsvisie uit te voeren in het licht van de verschillen in waardering van de sector. Het GGZ-veld zelf benadrukt hard op weg te zijn een open en maatschappelijke sector te worden, terwijl andere maatschappelijke sectoren, de politiek en de publieke opinie veel kritiek hebben op de vermogens van de GGZ. De GGZ zou gesloten en arrogant zijn, en weinig bereid om de 'echte' psychische problemen in de maatschappij aan te pakken. De GGZ moet deze indruk serieus nemen. Maar hoe kan de GGZ dit beeld veranderen zonder hijgend achter verwachtingen en oordelen in de maatschappij aan te lopen?

De deelnemersprijs voor de studiedag bedraagt NLG 245,--. Inlichtingen en aanmelding bij Steven Aarts, telefoon (030) 297 11 18

Gee de Wilde (030) 297 11 00

Nieuwsflits 03/99
03|99 Nummer 3, maart 1999

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction


Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Het Copyright ©1998 van deze WWW-pagina's berust bij het Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Trimbos organiseert debat over Beleidsvisie GGZ van VWS '
Lees ook