Trimestriële resultaten Ackermans & van Haaren NV


- 28/05/2002

Ackermans & van Haaren NV - TRIMESTRIËLE UPDATE

Ackermans & van Haaren NV - TRIMESTRIËLE UPDATE BIJ DE GANG VAN ZAKEN VAN DE VOORNAAMSTE DEELNEMINGEN BAGGER-, MILIEU- en AANNEMINGSDIENSTEN

Gebaseerd op een zeer goed gevuld orderportefeuille is DEME goed op weg om de verwachte verbetering van haar omzet en resultaten in 2002 te realiseren. Belangrijke nieuwe contracten werden behaald o.a. in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. VAN LAERE kent een normaal verloop van haar activiteiten met een goed gevuld orderportefeuille. HUMAN RESOURCES DIENSTEN Zoals reeds eerder gecommuniceerd, heeft de SOLVUS RESOURCE GROUP (voorheen 'Creyf's Group') een zwak eerste trimester achter de rug, weliswaar in de meeste markten in lijn of zelfs licht beter dan de markt. De licht positieve groei die Solvus de laatste weken optekent in België is hoopvol, maar nog te vroeg om conclusies uit te trekken. Intussen zet Solvus haar strategie voort gericht op de groeimarkten met acquisities in Zwitserland (3), Spanje (1) en Duitsland (1). Recent werd ook het partnership met KLIQ in Nederland aangekondigd, hetgeen een groot potentieel vertegenwoordigt in de publieke en private reïntegratiemarkt. FINANCIËLE DIENSTEN Niettegenstaande een onzeker en een volatiel beursklimaat blijft BANK DELEN een belangrijke groei van toevertrouwde fondsen realiseren. De impact van de verminderde beursvolumes kon gedeeltelijk opgevangen worden door kostenreducties. BANK J.VAN BREDA & C° realiseert de verwachte verbetering van haar resultaten, mede ondersteund door de gunstige rentecurve. Het aantal doelgroepklanten blijft stijgen, zodat de bank haar marktpenetratie blijft verbeteren. Ook de evolutie in Brussel en Wallonië is gunstig. LEASINVEST kent een normaal verloop van haar activiteiten. Verschillende belangrijke vastgoedpromotie- en grondontwikkelingsdossiers worden voorbereid. Leasinvest werkt ook aan een snellere rotatie van bepaalde vastgoedactiva. Recent heeft de groep het kapitaal van Leasinvest met EUR 10 miljoen verhoogd door de inbreng van haar Brusselse hoofdzetel gelegen aan de Montoyerstraat, 63. PRIVATE EQUITY SOFINIM bestudeert momenteel een groot aantal nieuwe investeringsdossiers, en werkt tevens aan een aantal desinvesteringen binnen haar portefeuille. De meeste deelnemingen evolueren gunstig. Vooruitzichten 2002 Niettegenstaande een zwak eerste trimester herhaalt de Raad van Bestuur van Ackermans & van Haaren NV haar vooruitzichten 2002 zoals geformuleerd in haar persbericht van 19 maart 2002 dat "op basis van de verwachtingen van de belangrijkste deelnemingen (...) een verdere verbetering van de groepsresultaten mogelijk is, maar in grote mate zal afhangen van een eventuele heropleving van de economische conjunctuur en de capaciteit om meerwaarden te genereren in een context van volatiele financiële markten". Ackermans & van Haaren is een gediversifieerde dienstengroep actief in 4 kernsectoren : bagger- en milieudiensten (DEME, 2de grootste baggerbedrijf ter wereld), human resources diensten (Solvus Resource Group, N°5 in de Europese uitzendmarkt), financiële diensten (Bank Delen, één van de grootste onafhankelijke privé-vermogensbeheerders in België - Bank J. Van Breda & C°, niche-bank voor de entrepreneur en de vrije beroepen), en private equity (Sofinim, één van de grootste risicokapitaalverschaffers in België met een EVCA-waarde van EUR 318 miljoen). De groep concentreert zich op een beperkt aantal strategische participaties met een belangrijk groeipotentieel. De marktkapitalisatie van AvH op Euronext bedraagt EUR 1.000 miljoen. AvH heeft over de laatste 10 jaren een jaarlijkse groei van het resultaat per aandeel gerealiseerd van 17,5% en een gemiddelde groei van de return aan de aandeelhouders van 17%. Alle persberichten van AvH en haar belangrijkste groepsmaatschappijen evenals de 'Investor Presentation' zijn ook te consulteren op de AvH website : www.avh.be en http://www.ackermansvanhaaren.com

Bron: Ackermans & van Haaren NV Provider: Euronext Brussels

Deel: ' TrimestriËle update bij de gang van zaken voornaamste deelnemingen b.. '
Lees ook