TRIPLE P

Triple P sluit mantelovereenkomst met Ministerie van Justitie

Vianen, 29 augustus 2001

Onlangs (14 augustus 2001) heeft het Ministerie van Justitie een mantelovereenkomst getekend met Triple P voor de levering van PC's, Notebooks, Servers, Printer, Scanners, Monitoren en meer randapparatuur. De overeenkomst geldt voor twee jaar met een optie voor verlenging van nog een jaar. Alle diensten bij Justitie moeten van deze overeenkomst gebruik maken. Er zijn meerdere partijen waarmee Justitie deze overeenkomst is aangegaan. Triple P verwacht dat de overeenkomst voor haar een jaarlijkse omzet van 40 a 50 miljoen NLG vertegenwoordigt.

Triple P heeft een bijzonder goede relatie met het Ministerie van Justitie, getuige het feit dat Triple P al voor reeds het vijfde jaar in successie leverancier is voor het Ministerie.

Rijk van den Bunt (Divisie Directeur Triple P Systems & Networks): 'Triple P is met de ondertekening van deze mantelovereenkomst zeer ingenomen, omdat het feit dat wij voor het vijfde achtereenvolgende jaar leverancier mogen zijn voor het Ministerie van Justitie aangeeft dat Triple P een betrouwbare partner is op het gebied van hardwareleveranties. Triple P streeft ernaar haar relatie met het Ministerie van Justitie verder te verstevigen door haar dienstenpakket richting het Ministerie uit te breiden.'

Over Triple P
Triple P is een vooraanstaand leverancier van ICT-infrastructuren en diensten in de mid- en grootzakelijke markt in Nederland en België. Triple P voorziet haar klanten van infrastructuur gerelateerde oplossingen en beheer. Deze oplossingen en diensten bevatten IT-consultancy, project management en implementatie diensten, operationeel beheer- en onderhoudsdiensten. Binnen deze oplossingen maken wij gebruik van de bewezen producten van Compaq, Toshiba, Sun, HP, Cisco, Nortel, IBM, Tivoli, Microsoft, Oracle en Citrix. In het jaar 2000, heeft de onderneming een omzet behaald van EUR 129,2 miljoen en had 573 medewerkers in dienst.

Deze publicatie bevat een aantal gegevens die betrekking hebben op de toekomst. Deze zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen. De daadwerkelijke resultaten kunnen hiervan afwijken als gevolg van een aantal factoren waaronder maar niet beperkt tot: de totale ICT-uitgaven en vraag naar ICT-diensten in Nederland en België; het moment waarop belangrijke orders worden geplaatst; het vermogen gekwalificeerd personeel in te huren, op te leiden en te behouden en hevige concurrentie. Zie voor een nadere toelichting op deze risico's en onzekerheden de documenten die Triple P heeft gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission, met name het meest recente jaarverslag op formulier 20-F.

Meer informatie op https://www.triple-p.com.
Contactpersoon: Rijk van den Bunt, Divisie Directeur Triple P Systems & Networks, tel 0347 353341
rbunt@triple-p.nl

28 aug 01 14:47

Deel: ' Triple P sluit overeenkomst met Ministerie van Justitie '
Lees ook