Ingezonden persbericht

Afdeling Communicatie
Hilversum, 17-02-2003

Televisie
RADAR
Uitzending 17 februari 2003
Nederland 2 - 19.30 uur

TROS VOERT STRIKTE RICHTLIJNEN SMS-SPELLEN IN

In recente uitzendingen van het consumentenprogramma RADAR is aandacht besteed aan vragen en klachten over SMS-abonnementen. De TROS brengt ook een aantal televisieprogramma's waaraan SMS-spellen zijn gekoppeld (LINGO en POSTCODELOTERIJ: ÉéN TEGEN 100) en vindt het belangrijk de deelnemers aan deze spellen actief en duidelijk te informeren over de kosten van deelname en de wijze waarop men de deelname aan het spel kan beëindigen.

Op 17 februari maakt de TROS in het programma RADAR bekend dat zij strikte richtlijnen invoert ten aanzien van SMS-spellen.

Om onduidelijkheid over het meespelen met SMS-spellen te vermijden heeft de TROS de volgende voorzieningen getroffen: S in de uitzendingen van LINGO en POSTCODELOTERIJ: ÉéN TEGEN 100 staat het tarief van de te ontvangen SMS-berichten duidelijk in beeld; S in het sms-bericht dat men ontvangt staat de shortcode (het 4-cijferige nummer waar men naar sms't), de afmeldcode en het tarief per ontvangen bericht; S op de internetpagina van het programma is de afmeldcode, het tarief en de frequentie van het sms-abonnement duidelijk te vinden; S Ook op de teletekstpagina van het programma wordt deze informatie gegeven; S Kijkers kunnen de afmeldcodes opvragen bij TROS-publieksservice.

De TROS hoopt haar kijkers zodanig te informeren dat ze bewust, met plezier en wanneer men zelf wil aan de sms-spellen kunnen deelnemen.

Deel: ' TROS voert strikte richtlijnen sms-spellen in '
Lees ook