Gemeente Emmen


---

Persbericht: Trouwen op zelfgekozen locatie, 3 oktober 2001

Trouwen op zelfgekozen locatie

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor er mee in te stemmen dat het trouwen en het registreren van partnerschappen ook kan plaatsvinden op een locatie naar keuze. Hiervoor gelden dan wel bepaalde voorwaarden. Ook stelt het college de raad voor het aanwijzen als huis der gemeente te delegeren aan het college en deze vervolgens te mandateren aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. De kosten van een plechtigheid op een locatie naar keuze bedragen 1750,--( 794,12), mits de raad daar mee instemt.

Mede onder invloed van televisie-shows is er de laatste jaren in toenemende mate het verzoek om op een andere locatie dan de gebruikelijke in de gemeente Emmen, te mogen trouwen of het partnerschap te laten registreren. Bijvoorbeeld in een eigen zaak, in een horecagelegenheid of in een feesttent in de tuin.

Voorwaarden en openbaarheid

Om een duidelijke scheiding tussen kerk en staat te kunnen waarborgen mag het burgerlijk huwelijk of partnerschapsregistratie niet plaatsvinden in een ruimte waar doorgaans erediensten worden gehouden. Ook moet de ruimte waar het huwelijk wordt voltrokken passend zijn. De locatie moet zijn voorzien van minimale algemene faciliteiten, zoals een aparte ruimte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Om de openbaarheid van het burgerlijk huwelijk en geregistreerd partnerschap te waarborgen, moeten huwelijken in voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen of in de open lucht worden uitgesloten. Bovendien zijn wettelijk twee tot vier getuigen voor huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie vereist.

Door de bevoegdheid tot het vaststellen van de locatie te delegeren aan het college en vervolgens te mandateren aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, wordt een snelle afhandeling van het verzoek bereikt.


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2001 Gemeente Emmen

Deel: ' Trouwen op zelfgekozen locatie in Emmen '
Lees ook