Technische Universiteit Delft

Delta Online voorpagina archief service zoeken

donderdag 20 januari 2000, jaargang 32 nummer 2

rubriek: Achtergrond -- volgende artikel -- vorige artikel

Menselijk ingrijpen verboden bij innovatieve kerncentrale

Schonere, goedkopere en nog veiligere kernreactors zitten eenvoudiger in elkaar, meent prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen.

Technische ontwerpen van nieuwe kerncentrale zijn niet ingewikkelder, maar juist eenvoudiger. Ook bij industriële apparatuur waarin stromingsprocessen en warmteoverdracht een hoofdrol spelen, moeten niet nog meer technische systemen aan de bestaande systemen worden toegevoegd. Een beter begrip van fundamentele natuurkundige processen maakt het mogelijk voor nieuwe, vaak minder ingewikkelde oplossingen te kiezen. Bij kernreactors in Amerika bleken bij een beter ontwerp hele veiligheidssystemen volstrekt overbodig te zijn.

Dat stelde dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen, hoogleraar dynamica van meerfasenstromingen en thermohydraulica, afgelopen vrijdag in zijn intreerede in de aula.

Volgens hem moet een systeem zo ontworpen worden, dat het te allen tijde in een veilige toestand blijft door de wetten van de natuur. In dat geval hoeven er geen actieve systemen zoals computers, pompen, afsluiters of noodaggregaten te worden ingeschakeld. Niemand hoeft dan ook bang te zijn dat er een pomp in een kernreactor uitvalt. Natuurlijke circulatie van water zorgt ervoor dat een oververhitte reactor vanzelf wordt gekoeld.

De tussenkomst van mensen is dan overbodig. ,,Bij innovatieve reactorontwerpen is het de operators zelfs verboden welke actie dan ook te ondernemen in geval van een incident. Ze hoeven niets te doen en kunnen ook maar beter niets doen.''

Van der Hagen is als hoogleraar zowel bij de sectie fysische technologie als bij de afdeling reactorfysica aangesteld. ,,Velen reageerden enigszins verbaasd op de inhoud van mijn leerstoel. De afgelopen vijftien jaar heb ik me immers beziggehouden met de fysica van kernreactors. Deze leerstoel kan je echter zien als een spin-off van ons werk aan kernreactorsystemen. Vanaf het prille begin van de ontwikkeling van kernreactors was duidelijk dat warmteoverdracht en stromingsproblemen grondig moesten worden aangepakt om er zeker van te zijn dat de opgewekte warmte en stoom goed worden afgevoerd.''

Martine Segers


Volgende artikel: Ratelende rekennostalgie
Vorige artikel: 'Er moet verschil zijn tussen universiteits en hbo bachelors'
Delta Online van donderdag 20 januari 2000

--- Inhoud (uitgebreid) --- Inhoud (beknopt) --- Headlines --- Archief
--- Zoeken --- Geachte Redactie! --- Colofon --- Rubrieken

--- Nieuws --- Achtergrond --- Studenten --- Onderzoek --- Interviews
--- Opinie --- Brieven --- Cultuur --- Sport --- Service --- Bestuurlijke informatie ---

© 2000 Redactie Delta

Deel: ' TU Delft Technische ontwerpen kerncentrale eenvoudiger '


Lees ook