Technische Universiteit Eindhoven


10 oktober 2001

Bundeling van wetenschap en technologie
TU Eindhoven opent Expertisecentrum voor NanoMaterialen cNM De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is deze week gestart met het expertisecentrum voor NanoMaterialen cNM. Binnen dit centrum zijn alle onderwijs- en onderzoekactiviteiten op het gebied van nanowetenschap en -technologie gebundeld. Bij de TU/e zijn zo'n tweehonderd mensen bezig met onderwijs en onderzoek in de nanowereld, één van de veelbelovende vakgebieden voor de toekomst. Nanowetenschap wordt aan de Eindhovense universiteit omschreven als het 'construeren, manipuleren, implementeren en exploiteren van functionele structuren met tenminste één karakteristieke dimensie in de orde van nanometers'. In dit vakgebied gaat het om onderzoek op de schaal van atomen en moleculen met als meeteenheid de nanometer, d.i. éénmiljoenste millimeter. Aan de TU/e zijn onderzoeksinspanningen nauw verweven met onderwijs aan toekomstige ingenieurs.

Grensverleggend onderzoek
In de afgelopen jaren is binnen de TU Eindhoven een grote diversiteit aan hoogwaardig en grensverleggend nanotechnologisch onderzoek opgestart. Dat onderzoek wordt verricht binnen verschillende faculteiten en daarna zijn de ontwikkelingen op nanogebied met name toe te schrijven aan de toponderzoekscholen National Research School Combination Catalysis (Katalyse) en National Research Combination Photonics (Fotonica) en aan het Technologisch Topinstituut Dutch Polymer Institute (Polymeren).
Het zwaartepunt van het nano-onderzoek ligt bij de faculteiten Scheikundige Technologie, Technische Natuurkunde en Elektrotechniek. Nanotechnologie heeft bij uitstek een multidisciplinair karakter. De inbedding van het onderzoek ligt binnen genoemde toponderzoekscholen (Katalyse en Fotonica) en het topinstituut Polymeren. Voor dit onderzoek is een breed scala aan state-of-the-art technieken beschikbaar, zoals raster-tunnelmicroscopen, atomaire krachtmicroscopen en speciale optische technieken. Dat zijn de nieuwe 'ogen' en deze technieken zijn ook beschikbar voor zgn. 'handen' (bijv. optische pincetten en atomaire manipulatie), waarmee op nanometerschaal kan worden gewerkt. Toepassingen Nanotechnologisch onderzoek kan worden ingezet ten behoeve van toepassingen op het gebied van nanochemie, nieuwe functionele materialen, informatie- en communicatietechnologie (ICT), nanomechanica en levenswetenschappen (life sciences). Onderzoek op het gebied van levenswetenschappen worden gestimuleerd vanuit de faculteit Biomedische Technologie, in 1997 opgericht aan de TU/e in samenwerking met de Universiteit Maastricht.
Prof.dr.ir. W.J.M. (Wim) de Jonge, kartrekker van het cNM, in dit kader: "In de toekomst zullen biotechnologie en nanotechnologie nadrukkelijker met elkaar verweven raken. Biosystemen zijn de grote uitdaging voor de nanotechnologen van morgen. Het zijn totaal andere systemen, maar ze worden door iedereen die er een beetje over nadenkt wel gezien als de uitdaging voor de toekomst. De gereedschappen die ontwikkeld worden voor nanotechnologie worden natuurlijk ook toegepast in de biotechnologie".

Deel: ' TU Eindhoven opent Expertisecentrum voor NanoMaterialen cNM '
Lees ook