Technische Universiteit Delft

donderdag 27 januari 2000, jaargang 32 nummer 3

TU samen met TNO in virtueel instituut Embedded Systems

Het college van bestuur subsidieert een nieuw instituut op het gebied van embedded systems.

Met twee ton per jaar maakt het college een samenwerkingsproject van de faculteit Informatietechnologie en Systemen en TNO mogelijk. Ze gaan samen zogenaamde 'embedded systems' ontwerpen. Een embedded system is het informatieverwerkend deel van een apparaat dat op intelligente wijze met zijn omgeving omgaat. De intelligentie ontstaat door ingebouwde programmeerbare processen, die een veelheid van functies met elkaar combineren. Ze worden steeds vaker toegepast in onder meer auto's, wasmachines, pacemakers, telecommunicatie en televisies. Toepassingen in de medische wereld, milieuzorg en delfstoffenwinning worden verkend. Het ontwerpen van deze systemen is een interdisciplinair vak, waarin zowel software als hardware betrokken zijn. De naam TIES (Technological Institute for Embedded Systems) moet die banden tussen hard- en software beklemtonen.

Het nieuwe instituut wordt virtueel van aard, om de kosten zo laag mogelijk te houden. TIES past binnen het streven de Delftse ICT-inspanningen te bundelen en beter zichtbaar te maken, zegt prof.dr.ir. H.J. Sips, hoogleraar programmatuuraspecten. Hij gaat aan TU-kant het instituut 'trekken'. Als het ministerie van Economische Zaken het programma voor technologische topinstituten uitbreidt, hoopt hij met TIES daarvoor in aanmerking te komen. Belangstelling vanuit het bedrijfsleven en (semi-)overheid is er in ieder geval, meldt Sips. ,,We hebben bijvoorbeeld contact met Rijkswaterstaat. Zij hebben ons hele wegennet volgezet met kastjes, waarin embedded systems gebruikt worden. Ze zijn erg blij met ons initiatief.''

Hans Ariëns

© 2000 Redactie Delta

Deel: ' TU samen met TNO in virtueel instituut Embedded Systems '
Lees ook