Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Home > Documenten > Tuberculose bij asielzoekers

Tuberculose bij asielzoekers

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de
Tweede Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-CB-U-2274819

6 mei 2002

Conform uw verzoek van 11 april j.l. doe ik u hierbij de meest recente gegevens toekomen omtrent de incidentie van tuberculose onder asielzoekers.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Tuberculose bij asielzoekers 1. Tuberculose bij asielzoekers Kamerstuk, 6-5-2002

Om het kamerstuk op te halen: Zie het origineel http://www.minvws.nl/document...er=393&page=17781 .

Deel: ' Tuberculose bij asielzoekers '
Lees ook