Productschap Tuinbouw

Tuinbouw legt dringende wensen voor aan formateur Balkenende

Het Productschap Tuinbouw (PT) vraagt aan kabinetsformateur Balkenende om de uit hand gelopen administratieve lasten voor telers en handelaren in de tuinbouw in de komende regeerperiode sterk terug te dringen. Ook pleit het PT bij de toekomstige premier om rekening te houden met de tuinbouwwensen als het gaat om gewasbescherming, energie, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Dat schrijft het productschap in een brief aan de formateur.

Het PT heeft het strategisch regeerakkoord van CDA, LPF en VVD naast de prioriteiten van de tuinbouw gelegd. Daar kwam uit naar voren dat het schap ingenomen is met de snelle aanpak van het achtergebleven wegennet in ons land. Daarnaast pleit het schap voor nieuwe initiatieven. Voor onze omvangrijke im- en export van vooral verse producten is een veel betere benutting van het (internationale) railtransport noodzakelijk. Een vermindering van het aantal transportbewegingen kan worden bereikt door nieuwe logistieke concepten.

Over het huidige nationale gewasbeschermingsmiddelenbeleid is het productschap duidelijk. Van zeer groot belang is dat ondernemers in de EU onder gelijke uitgangspunten van regelgeving kunnen werken. Het bestaande Nederlandse gewasbeschermingsbeleid deugt op dit punt niet en moet via een noodwet versneld worden aangepast. De ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn en de te ruime mogelijkheden voor derden om het beleid te frustreren moeten beperkt worden.

Het PT pleit voor minder administratieve lasten voor de ondernemers in de tuinbouw. Op dit punt maakt het schap zich zorgen over de uitwerking van de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit. Graag willen wij met de overheid komen tot harde garanties voor voedselveiligheid. Maar de tuinbouw heeft geen behoefte aan een nieuwe omvangrijke bureaucratie. En Nederland is te klein voor een eigen beleid dat onvoldoende aansluit bij het Europese.

Het sterk houden van de belangrijke teelt- en handelscentra in ons land moet meer prioriteit krijgen, zo schrijft het PT aan Balkenende. Voor het bereiken van een minimale milieubelasting is stimulering en herstructurering van de glastuinbouw essentieel. Positief is de sector over de aangekondigde aandacht in het regeerakkoord voor investeringen in nationale mainports, als daarin ook de grote tuinbouwcentra betrokken worden.

Tenslotte vindt het productschap dat de bevordering van duurzame energie in de tuinbouw onvoldoende uit de verf komt. De mogelijkheden van warmte-kracht-koppeling en restwarmte blijven achter bij de afspraken in het bestaande convenant met de overheid. Wij missen voldoende aandacht in het strategisch regeerakkoord voor een evenwichtige verdere liberalisering van de energiemarkten. De positie van de DTe moet versterkt worden om beter te komen tot marktconforme tarieven voor transporten en diensten van aardgas voor de tuinbouw.

Deel: ' Tuinbouw legt dringende wensen voor aan formateur Balkenende '
Lees ook