TuinbouwNet


Tuinbouw niet enthousiast over beleidsagenda LNV

"Veel aandacht voor landschap en natuur, maar de zakelijke kant van de Nederlandse tuinbouw blijft onderbelicht." Met deze woorden sprak J. van der Veen, voorzitter van het Productschap Tuinbouw (PT), zijn teleurstelling uit over de beleidsagenda 1998-2002 van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) op de bestuursvergadering van het schap.

"Een aantal belangrijke zaken voor de tuinbouw krijgt minder aandacht in de beleidsnota dan wij graag zouden hebben gezien", zo zei de voorzitter. "Dringende Europese beleidskeuzen en de zeer belangrijke internationale concurrentiepositie komen niet goed uit de verf in de meerjarenvisie van minister Apotheker en staatssecretaris Faber. Ook het urgente probleem dat de tuinbouwsector heeft met de Nederlandse infrastructuur blijft onderbelicht." Het hoofdstuk over kwaliteit en keten zit relatief goed in elkaar, al komt het voorstel voor een discussie over biotechnologie rijkelijk laat.

Het belang van de tuinbouw in de Nederlandse agrarische sector is overduidelijk. Meer dan de helft van de toegevoegde waarde van de primaire productie is afkomstig van de tuinbouw. Ook met werkgelegenheid scoort de sector hoog. Deze belangrijke positie komt niet naar voren in de beleidsagenda als je de plannen voor reconstructie van de zandgebieden en de varkenssector vergelijkt met die van de glastuinbouw. De reconstructie van de glastuinbouw is van groot belang om de doelstellingen voor energiebesparing en milieuzorg te halen. Van der Veen vindt de passage in de nota over tuinbouwenergie verwarrend. "De indruk wordt gewekt dat de tuinbouw CO2-reducties zullen worden opgelegd. Die bestaan bij mijn weten nog voor geen enkele sector." Verder vindt Van der Veen dat de bewindslieden een te hoge pet op hebben van regelgeving en fiscale sturingsmogelijkheden.

De voorzitter van het productschap is tevreden met het contract over de gasprijs voor de tuinbouw tot het jaar 2002. "Onze onderhandelaars hebben een gematigde prijsverhoging afgesproken. Gezien de maatschappelijk omgeving waarin de tuinbouw opereert is er toch aanleiding onze onderhandelaars te complimenteren met dit resultaat."

Over de uitzonderingspositie voor de tuinbouw van de regulerende energiebelasting (ecotax) is nog steeds geen duidelijkheid. "Nu de sector zijn goede wil getoond heeft met het gasprijscontract mag van de ministers verwacht worden dat zij alles uit de kast halen om de laatste Brusselse vraagtekens op dit punt weg te halen", zo zei Van der Veen.

De Amerikanen zijn volgens de voorzitter van het PT met hun dreigement om zeer hoge importtarieven op te leggen op tuinbouwproducten aan het verkeerde adres. De VS hebben er problemen mee dat de EU al tien jaar lang de import van zogenoemd hormoonvlees uit de States verbiedt en dreigen nu met zeer hoge heffingen op onder andere tuinbouwproducten uit Nederland. "De tuinbouwsector en de Nederlandse overheid hebben altijd afstand genomen heeft van het vermaledijde EU-bananenbeleid, de andere steen des aanstoots van de Amerikanen. Bovendien lijkt het onjuist problemen in de vleessector af te wentelen op de tuinbouw die daar niets mee te maken heeft. Het zou beter zijn om via spoedoverleg te bereiken dat de VS van deze actie afziet", zo besloot Van der Veen.

Deel: ' Tuinbouw niet enthousiast over beleidsagenda LNV '
Lees ook