TuinbouwNet


Tuinbouw vraagt minister om overgangsperiode

De glastuinbouw heeft een overgangsperiode nodig om zich te kunnen voorbereiden op de vrije gasmarkt. Een brief met een gezamenlijk verzoek hiertoe verstuurden het Productschap Tuinbouw (PT) en LTO-Nederland gisteren naar minister Jorritsma van Economische Zaken.

In hun brief verzoeken het PT en LTO de minister om in de Gaswet de mogelijkheid op te nemen dat de glastuinbouw - als collectief - geleidelijk naar de vrije markt kan toegroeien in een periode tot 2005. Deze tijd heeft de glastuinbouw nodig om aanpassingen te kunnen doorvoeren in de bedrijfsvoering ter voorbereiding op de nadelige consequenties van de Gaswet. In een Plan van Aanpak zijn de daarvoor noodzakelijke maatregelen beschreven. Voor het laten uitvoeren van onderzoek en kennisoverdracht is twee jaar gepland. Vervolgens heeft de sector de tijd nodig voor het invoeren van de noodzakelijke bedrijfsaanpassingen.

De aanpassingen die de glastuinbouw moet doorvoeren hebben te maken met de nieuwe tariefstructuur en gewijzigde voorwaarden, waarmee de vrije gasmarkt gepaard gaat. Omdat de marges waarbinnen de tuinder moet opereren smal zijn, leiden zelfs geringe productiewijzingingen al tot grote financiële consequenties. Aanpassingen in de bedrijfsvoering moeten voorkomen dat de inkomens- en concurrentiepositie van de sector te grote schade oploopt en dat de energiebesparing geheel onderuit gaat. De glastuinbouw heeft geen problemen met het liberaliseringsproces op zich.

De Gasunie is positief over het idee van een overgangsperiode tot de vrije gasmarkt voor de glastuinbouw. Voorwaarde is wel dat dit wordt vastgelegd in de Gaswet. De sector wil op korte termijn met minister Jorritsma over de voorstellen van gedachten wisselen.

Deel: ' Tuinbouw vraagt minister om overgangsperiode '
Lees ook