TuinbouwNet


Tuinbouwsector moet zelf meer doen aan transportprobleem

De voorzitter van het Productschap Tuinbouw, J. van der Veen, vindt dat de tuinbouwsector meer initiatieven moet nemen om het transportprobleem in Nederland de baas te blijven. In zijn nieuwjaarstoespraak zei hij hierover: "Ik vind dat de sector meer kan doen dan de pilotprojecten die het productschap tot nu toe heeft gesteund. Een bredere inventarisatie van de transportstromen in ons land is op zijn plaats."

"Als wij zelf voldoende initiatief tonen hebben we ook de beste titel om de overheden aan te spreken. Bijvoorbeeld om sectorvisies uitgevoerd te krijgen en om voldoende bij te dragen aan onderzoek. Maar ook om een BTW-aanslag op al ons onderzoek te voorkomen", zo zei Van der Veen verder. "Zo'n aanslag zou onmiddellijk een gat van twintig procent slaan in het door het productschap gefinancierde onderzoek. En ons voordurende pleidooi voor een krachtiger overheidsaanpak van de transportstructuur van Nederland wint alleen maar aan sterkte als de sector zelf ook de problemen aanpakt."

De voorzitter van het PT uitte ook nog kritiek op het huidige overheidsbeleid. "De energiebesparing wordt, zoals het nu gaat, in de wielen gereden door de wijze van liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkt. Een duurzame gewasbescherming zou gediend zijn met een snellere toelating van biologische middelen en een krachtiger ondersteuning van de herstructurering van de glastuinbouw zou op z'n plaats zijn." Het kabinet heeft kort geleden gezegd dat de tuinbouw een kansrijke sector is die nationaal en internationaal belangrijk is. "Wij zijn het daarmee graag eens. Maar wat meer boter bij de vis in het overheidsbeleid zou geen kwaad kunnen", zo betoogde Van der Veen.

Ook vindt de voorzitter van het productschap dat de Nederlandse overheid zich sterk moet maken om de vrijstelling van de regulerende energiebelasting boven water te houden. Begin deze week werd bekend dat de Europese Commissie vraagtekens zet bij deze vrijstelling. In het regeerakkoord van Paars-2 is afgesproken dat de vrijstelling blijft bestaan. Van der Veen: "Het gaat voor de tuinbouw om bijna 200 miljoen gulden extra kosten per jaar, dus een heel belangrijke zaak. Wat mij betreft moeten de bewindslieden van financiën en landbouw zich krachtig opstellen om de regulerende energiebelasting voor Nederland te behouden. Dat moet harder dan de brief van de minister van financiën aan de Tweede Kamer deze week."

Deel: ' Tuinbouwsector moet zelf meer doen aan transportprobleem '
Lees ook