Tulip Computers NV


---

PERSBERICHT

TULIP DOCHTERONDERNEMINGEN DEFINITIEF ZELFSTANDIG

Amersfoort, 21 februari 2003

Tulip Computers N.V. (Tulip) heeft haar dochterondernemingen in Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië alsmede de in Tulip Benelux B.V. ondergebrachte verkoopactiviteiten definitief verzelfstandigd.

Tulip heeft de definitieve contracten voor de verkoop van haar dochterondernemingen met Tulip Distribution International Holding B.V. (TDIH) ondertekend. De samenwerking met het management van TDIH en Tulip, welke dateert van oktober 2002, krijgt hiermee definitief vorm. De Tulip verkooporganisatie in Duitsland blijft buiten deze transactie.

TDIH betaalt naast de intrinsieke waarde tevens goodwill voor de overgenomen bedrijven. TDIH zal voor 15 april 2003 een belang van E 2 mio. nemen in aandelen Tulip Computers N.V. a E 0,33 per aandeel. Deze aandelen zullen door Tulip nieuw worden uitgegeven. Daarnaast krijgt TDIH een optie op 1.2 miljoen nieuw uit te geven aandelen a E 0,33 per aandeel. Deze optie heeft een looptijd van 5 jaar. Dit onderstreept het belang dat beide partijen hechten aan een goede onderlinge samenwerking en gezamenlijk succes. Als een onderdeel van de transactie is er tevens een licentie overeenkomst tussen beide partijen gesloten voor het gebruik van de merknaam Tulip en de verkoop van Tulip labelled producten.

De verzelfstandigde verkooporganisaties zullen zich richten op Sales- en Marketing activiteiten van met name desktops, servers en informatie distributieproducten in Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië alsmede in de Benelux. De producten worden ook in de toekomst geleverd door Wortmann AG (waarmee een bestaand samenwerkingsverband verder wordt geïntensiveerd) en Tulip's dochteronderneming 2L International B.V.

Naast de betrokkenheid bij voornoemde activiteiten zal Tulip zich verder blijven concentreren op de productgroep communicatie producten alsmede nieuwe productlijnen op het gebied van mobiliteit. Deze productgroepen zullen met name worden aangestuurd door een tweetal Business Units welke deel uitmaken van 2L International BV die geheel Europa bestrijkt. Tulip is bovendien via haar dochteronderneming, NewLevel B.V., actief in het geven van trainingen aan IT-professionals.

Deze transactie resulteert voor Tulip in het wegvallen van de financiële risico's welke samenhangen met de sterk wijzigende exploitatie van deze lokale verkooporganisaties. Een en ander zal leiden tot een verdere versterking van Tulip en het Tulip-label binnen Europa.

TDIH

TDIH is een internationaal opererende holdingmaatschappij. TDIH is opgericht mede op initiatief van Corporate Development International B.V. (CDI). CDI is een internationaal opererend fusie-begeleidingskantoor. CDI is actief in meer dan 30 landen en heeft vestigingen in onder meer Amsterdam, Brussel, Londen en Parijs.

Tulip Computers is een internationale IT-leverancier die servers, deskbound computers, notebooks en communicatieproducten integreert in totaaloplossingen voor de zakelijke IT-gebruiker. De aandelen Tulip worden verhandeld op de Effectenbeurs van Euronext sinds 1984.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Tulip Computers N.V. Corporate Development International Harro Tillema Richard Schmit
Postbus 150 Museumplein 5A
3800 AD AMERSFOORT 1071 DJ AMSTERDAM

Tel: 033 - 45.49.482 Tel: 020 - 662.55.36

Fax: 033 - 45.49.499 Fax: 020 662.17.79

E-mail: press@tulip.com E-mail: amsterdam@cdiglobal.com Internet: www.tulip.com Internet: www.cdiglobal.com


---- --

Deel: ' Tulip dochterondernemingen definitief zelfstandig '
Lees ook