Ingezonden persbericht

PERSBERICHT WEEK 39

VAN KUNSTWERK NAAR KUNSTMERK
Over de teloorgang van de autonome kunst

Het oude ideaal: de autonome kunstenaar schept door zijn talent een hyperindividueel kunstwerk. De nieuwe werkelijkheid: de kunstenaar krijgt een opdracht van een organisatie of bedrijf om een imago op artistieke wijze te verbeelden. Is autonome kunst passé? En zo ja, is dat erg? Een TUMULTdebat op 25 september aanstaande in de Lutherse kerk in de Hamburgerstraat.

Als je denkt aan een kunstenaar, dan zie je iemand voor je die in de stilte van het atelier werkt aan zijn allerindividueelste expressie. De realiteit is anders: veel hedendaagse kunstenaars maken in opdracht van een organisatie of bedrijf een werk voor een bepaalde plek. Sommigen maken zelfs kunst mèt zo'n organisatie of bedrijf. Van het romantische ideaal van de autonome kunstenaar blijft dan niet veel meer over, maar, zo zeggen ze, dat is niet erg. Het hele idee van autonome kunst is namelijk een farce. Veel kunstcritici herkennen dit standpunt. Ze oordelen dat musea en galerieën zich geen raad weten met de actuele kunst, omdat ze teveel vastzitten aan het gevestigde idee van autonome kunst. De echt nieuwe ontwikkelingen, die zich voltrekken in mode, media en werk, gaan zo hun neus voorbij. Klopt deze diagnose? En wat gaat er verloren als de kunstenaar zijn 'autonome' ruimte opgeeft? Iets cruciaals of een oudbakken ideaal?

Onder leiding van Patrick van Mil, consultant cultuur en media bij Berenschot, debatteren de panelleden: Teike Asselbergs, kunstenaar en oprichter van Orgacom, redactielid Metropolis M (ovb), Alex de Vries, publicist/adviseur voor kunst en cultuur, en Diana Krabbendam, designmanager Randstad.

Het debat vindt plaats in de kerk aan de Hamburgerstraat 9 te Utrecht. Aanvang 20.00 uur, Entree EU 3,40/f 7,50/CJP & U-Pas EU 2,27/f5,00. Voor reserveringen of meer informatie: 030 2332430 of tumult@ision.nl.

Niet voor publicatie
Mocht u vragen hebben over TUMULT of dit persbericht dan kunt u altijd contact opnemen met Fetsje Luimstra tel. 030 2332430. Via dit telefoonnummer kunt u tevens perskaarten reserveren.

Utrechts debatcentrum TUMULT
Bezoekadres: Zuilenstraat 50, Utrecht
Postadres: Postbus/PO Box 411, 3500 AK Utrecht
Tel. 2332430
Fax 2232581
Website

Deel: ' TUMULTdebat over de teloorgang van autonome kunst in Utrecht '
Lees ook