Provincie Zuid-Holland

Turbo-rotonde voor gemeente Maasdam

31-08-2001

Turbo-rotonde voor gemeente Maasdam

Op 3 september 2001 start de voorbereiding voor de aanleg van een turbo-rotonde te Maasdam. De rotonde komt op het kruispunt van de N217/Sportlaan aldaar. Reden voor de aanleg van deze turbo-rotonde is het verhogen van de verkeersveiligheid en een goede verkeersafwikkeling voor alle weggebruikers. Vanaf 11 september begint de daadwerkelijke uitvoering. Naar schatting zullen de werkzaamheden, afhankelijk van de weersomstandigheden, vier maanden duren. Zowel tijdens de voorbereidingsperiode als tijdens de uitvoering kan het verkeer enige hinder ondervinden.

Vanaf 11 september kan het doorgaand verkeer over de N 217 gewoon plaatsvinden. Wel moet men ter plaatste rekening houden met de volgende verkeersmaatregelen:
§ gedurende de gehele uitvoeringsperiode is de Sportlaan (Puttershoek-zijde) van/naar de N 217 afgesloten voor alle verkeer. § vanaf circa 8 oktober t/m 30 november 2001 is de Sportlaan (Maasdam-zijde) van/naar de N 217 afgesloten voor alle verkeer. § voetgangers en (brom-)fietsers kunnen gebruikmaken van de onderdoorgang van het viaduct over de Boezemvliet. § het verkeer wordt ter plaatse met borden omgeleid.

Openbaar Vervoer
Niet alleen automobilisten ondervinden enige hinder. Het openbaar vervoer zal tijdens de uitvoering de volgende aangepaste routes rijden:
§ buslijn 177 zal niet stoppen in Maasdam, maar bij de tijdelijke halte op de Parallelweg ter hoogte van de Hoeksedijk/Viaduct. § buslijnen 167/168 rijden via de tijdelijke halte op de Parallelweg en de tijdelijke halte aan de Smidsweg. De overige haltes in Maasdam vervallen.
§ buslijnen 166/176/266 rijden via de tijdelijke halte op de Parallelweg. De overige haltes in Maasdam vervallen. § de halte gemeentehuis Binnenmaas te Maasdam blijft bereikbaar. § voor meer informatie: connexxion klantenservice 0900 - 266 63 99 (22 ct/min).

Turbo-rotonde
De provincie Zuid-Holland heeft gekozen voor een turbo-rotonde als alternatief voor de te vervangen verkeersregelinstallatie. Bovendien komt dit de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling ten goede. In tegenstelling tot een reguliere rotonde is het op een turbo-rotonde niet mogelijk om geheel rond te rijden. Rijbanen zijn gescheiden, waardoor het veranderen van rijstrook op de rotonde niet mogelijk is. Het voetgangers- en fietsverkeer dat pendelt tussen Puttershoek en Maasdam krijgt bij de nieuwe rotonde te maken met één oversteekplaats. Deze ligt aan de oostzijde van de rotonde aan de kant van 's-Gravendeel.

Werkzaamheden Puttershoek
Tegelijkertijd met de aanleg van de rotonde op de N 217 wordt door de gemeente Binnenmaas in Puttershoek een rotonde aangelegd en enkele kruisingen gereconstrueerd.

Informatie
Voor het laatste nieuws over de werkzaamheden heeft de provincie Zuid-Holland een informatienummer ingesteld, 0800-0810.

Zoekwoorden:

Deel: ' Turbo-rotonde voor gemeente Maasdam '
Lees ook