EVD

Turkije: ontwikkeling economie

---

In januari en waarschijnlijk ook in februari is de economische groei in Turkije doorgegaan, zij het in een iets lager tempo dan eind vorig jaar. De regering hield zich ondertussen vooral met politieke vraagstukken bezig. Partijleider Erdogan die op 3 november niet, maar na een grondwetswijziging op 9 maart wel aan de verkiezingen kon deelnemen werd in het parlement gekozen en zal een nieuwe regering vormen (die voor een aanzienlijk deel uit de oude ministers zal bestaan). De regering onderhandelde hard met de Amerikanen over een hulppakket (bestaande uit rond 4 miljard dollar schenkingen en rond 15 miljard dollar leningen) in ruil voor het meewerken aan een Amerikaanse operatie in Irak. Het parlement nam een voorstel voor dergelijke medewerking niet aan. Verwacht wordt dat de nieuwe regering het voorstel opnieuw en ditmaal met succes in stemming zal brengen. Het economisch hervormingsproces werd ondertussen verwaarloosd. Pas onlangs werd moeizaam een onvolledig akkoord bereikt over afronding van het in oktober begonnen vierde review van het IMF-programma. De risicos voor de economie nemen daardoor toe, mede gegeven de risicos verbonden aan een operatie in Irak en in mindere mate de toenemende onzekerheid over EU-toetreding.

20.03.2003
---

Bron: Nederlandse ambassade te Ankara (7p.)
Nummer: 100963

Open het originele document via:
Open brondocument
Wat is InfoPlus?

De volledige tekst is op te vragen via het formulier kopieaanvraag. Vermeld steeds uw eigen faxnummer. Wij versturen géén kopieën per e-mail, alleen per fax of per post. Kosten: bij meer dan 50 pagina's 0,20 euro per pagina en 5,00 euro administratiekosten. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij de informatiemanager TURKIJE (Annetta Smit), e-mail TURKIJE, fax (070) 385 80 97, telefoon (070) 778 89 56.

Deel: ' Turkije ontwikkeling economie '
Lees ook