Ingezonden persbericht

Persbericht

Ongekende tragedie

Het geduld en de vreedzaamheid van de mensheid wordt momenteel op de proef gesteld. De wereldbevolking in al haar geledingen is aangedaan door deze tragedie. Een groep nietsontziende moordenaars heeft niet alleen de Amerikaanse bevolking schade toegebracht, maar ook de gehele wereldbevolking. Ook het geloof van de mens in de mensheid zelf lijkt geschaad.

We moeten ervoor waken om in tijden als deze terug te vallen op dierlijke oerinstincten. Niemand, maar dan ook niemand, mag zijn woede richten op onschuldige mensen. Dus ook niet op mensen die niets te maken hebben met deze lafhartige daden en deze net zo min goedkeuren als de rest van de mensheid. De aanslagen die in Amerika zijn gepleegd zijn simpelweg het werk van monsterlijke terroristen.

Er is een tendens om deze walgelijke figuren , deze zogenaamde moslim extremisten of godsdienstfanatici, af te schilderen als een voorbeeld van de Islamitische denkwijze. Dit is pertinent onjuist. Er zijn talrijke Islamitische landen die ook slachtoffer zijn van dergelijke terreuracties.

Geen enkele godsdienst zal het aanvallen van onschuldigen en het plegen van moorden goedkeuren. Ook binnen de Islam wordt fanaticisme niet geaccepteerd, want fanaticisme is in geen enkel godsdienstig verband te tolereren. De Islam en extremisme zijn onverenigbaar. Daarom hebben de leden van de Conferentie van Islamitische landen deze laffe aanslagen in scherpe bewoordingen veroordeeld.

De Islam is de basis van tolerantie, de weg van het verstand en het doel van vreedzaamheid en broederschap. De Islam schrijft voor dat moslims moeten streven naar een vreedzaam en harmonieus bestaan. Niet alleen met de hen omringende volkeren, maar met de gehele schepping. Moslims mogen enkel en alleen geweld toepassen ter lijfsbehoud en alleen als allerlaatste redmiddel. Een ware moslim kan dus nooit als agressor optreden.

Dat sommige lieden zich niet aan deze regels houden heeft dus niets met de Islam zelf te maken, maar met de individuele dierlijke honger naar macht. De mens die geweld ziet als een oplossing van zijn of haar problemen zal hiermee nooit een oplossing van deze problemen bereiken. De aandacht van het werkelijke probleem verschuift dan naar het toegepaste geweld en leidt vervolgens tot een neerwaartse geweldspiraal.

Er is geen enkele reden om terroristische aanslagen goed te praten. Terreur is in welke vorm dan ook terreur. De Turkse bevolking heeft jarenlang gelden onder deze terreur en zij ondervindt er nog steeds schade van. Zij weet dus als geen ander wat de Amerikaanse bevolking nu doormaakt. Het is zaak om ons niet te verlagen tot het niveau van deze monsters en onze woede in toom te houden. Agressie komt voort uit machteloosheid en is een teken van zwakte. Juist nu moeten wij sterk zijn en onze emoties in toom houden. Het is de taak van de politieke leiders om wereldwijd maatregelen te nemen tegen terrorisme en ervoor te zorgen dat er geen polarisatie optreedt in de samenleving. Mensen mogen niet in een vakje worden gedreven. Zoals het woord al aangeeft is een samenleving een verenigend verband van mensen, ideeën en levenswijzen. Elke samenleving is het aan zichzelf verplicht om al haar deelnemende partijen een bestaansrecht te gunnen en hen hierbij te stimuleren tot actieve participatie. Indien individuen of groepen en de hen toebehorende bezittingen het doel worden van wraakacties zullen diegenen die zich hiertoe verlagen geen haar beter zijn dan de monsters die de aanslagen in Amerika op hun geweten hebben.

Het is wederom een tijd van bezinning en samenwerking. We zijn hiertoe verplicht om tragedies als deze voortaan te voorkomen. We moeten alle slachtoffers van terreuraanslagen eren en hun dood niet afdoen als cijfermatige verliezen. Het is aan ons allen om de handen ineen te slaan en gezamenlijk op te treden tegen terreur en zinloos geweld.

Turks Forum Nederland
G. Genc

Turks Forum Nederland
Postbus 11098
2301 EB Leiden

Tel. 087-190 1192

E-mail: turkishforum@hetnet.nl

Deel: ' Turks Forum Nederland Niet terugvallen op oerinstincten '
Lees ook