gemeente utrecht

tussenbus eind augustus naar catharijnesingel

de tussenbus voor daklozen zal vanaf 30 augustus 1999 twee maal per dag op de catharijnesingel staan, ter hoogte van het nederlands instituut voor zorg en welzijn. deze lokatie vervangt de huidige standplaats van de tussenbus aan de catharijnebaan die tijdelijk was. de catharijnesingel kwam uit onderzoek naar voren als de meest geschikte lokatie in dit gebied.

de tussenbus is een mobiele voorziening voor daklozen. het is een omgebouwde stadsbus met zitjes, een keukentje en een toilet. de daklozen kunnen in de bus zitten en krijgen gratis brood, soep, koffie, thee en dekens. de bus staat zeven dagen per week, elke ochtend van 06.30 uur tot 07.30 uur en elke avond van 21.30 tot 24.00 uur met een eventuele uitloop tot 00.30 uur, op een vaste standplaats.

het bestuur van de stichting van de tussenvoorziening, waar de tussenbus een onderdeel van is, heeft aangegeven dat zij uit het oogpunt van optimale dienstverlening de openingstijden in de ochtend graag willen verlengen van 07.30 uur naar 08.30 uur. tijdens een informatieavond op vrijdag 2 juli 1999 zal de gemeente met de belanghebbende ondernemers en omwonenden nagaan of verruiming mogelijk is.

de medewerkers van de tussenbus zien toe op een goede sfeer en veiligheid in en om de bus. voor de bezoekers gelden duidelijke regels: geen harddrug- en alcoholgebruik, geen agressie en geweld en er mag niet gedeald worden. daarnaast signaleren de medewerkers problemen en verwijzen bezoekers door naar hulpverlenende instanties.

door de plaatsing van de tussenbus dient zo min mogelijk overlast te ontstaan in de omgeving. een speciale, nog in te stellen, beheergroep zal mogelijke overlast direct aanpakken. de beheergroep zal bestaan uit bewoners, ondernemers, medewerkers van de tussenbus, de politie en het wijkbureau.

bewoners en ondernemers rond de nieuwe standplaats van de tussenbus worden tijdens een informatie geonformeerd. daarbij is onder meer wethouder welzijn, p.m. van der linden-de feijter aanwezig.

Deel: ' Tussenbus naar Catharijnesingel Utrecht '
Lees ook