Provincie FlevolandTussendek en Beroependatabase krijgen Leader+ bijdrage

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland heeft besloten om een Leader+ bijdrage toe te kennen aan de projecten Samenleving Dronten zorgt voor een aangenaam vertoeven in het Tussendek en de Regionale beroependatabase voor het onderwijs. De projecten ontvangen respectievelijk een bijdrage van 13.951 euro en 200.000 euro.

De twee projecten

De Stichting Community Fonds Rotary Club Dronten heeft een aanvraag ingediend voor het project Samenleving Dronten zorgt voor een aangenaam vertoeven in het Tussendek. Doel van het project is het inrichten van een gemeenschappelijke ruimte in het
appartementencomplex Het Tussendek, dat wordt bewoond door ouderen uit de gemeente Dronten. De gemeenschappelijke ruimte wordt gebruikt als recreatieruimte en ontmoetingsplaats voor zowel bewoners van het appartementencomplex als ouderen uit de omgevingDe Stichting Community Fonds Rotary Club zorgt voor de inrichting en het beheer van de ruimte gedurende het eerste jaar. Na dit jaar wordt het beheer overgedragen aan een nog op te richten bewonersvereniging.

De Regionale beroependatabase voor het onderwijs is een gezamenlijk initiatief van de Coöperatieve Vereniging Technocentrum Flevoland, Flevolandse bedrijven en onderwijsinstellingen. Het project beoogt het ontwikkelen van een regionale beroependatabase ten behoeve van het onderwijs (hoogste groepen basisonderwijs, VMBO, HAVO/VWO en ROC) in de gemeenten Noordoostpolder, Zeewolde en Dronten. De beroependatabase bestaat uit een website met informatie en videomateriaal over allerlei beroepen bij Flevolandse bedrijven. Leerlingen kunnen hiermee op jonge leeftijd kennis opdoen over loopbaanmogelijkheden binnen hun eigen provincie. Het doel van het project is dat leerlingen zich meer oriënteren op de Flevolandse arbeidsmarkt.

Leader+ programma

Organisaties, verenigingen, stichtingen en bedrijven die een goed idee hebben, kunnen een Leader+ aanvraag indienen. De inhoud van Leader+ projecten kan uiteenlopen van leefbaarheid tot natuurbeheer, plattelandstoerisme en biologische landbouw. Eén ding hebben ze gemeen: het gaat om de inzet en betrokkenheid van de lokale samenleving. Leader+ is namelijk bedoeld voor vernieuwende initiatieven vanuit de plaatselijke bevolking, die gedragen en vaak ook uitgevoerd worden door een groot deel van de samenleving.

De Leader+ aanvragen worden beoordeeld door de Lokale Actie Groep Leader+ Flevoland (LAG). Deze Lokale Actie Groep is samengesteld uit vertegenwoordigers van Flevolandse verenigingen en organisaties in het landelijk gebied en geeft advies aan het college van Gedeputeerde Staten met betrekking tot de aanvragen. Het college neemt op basis van dit advies het formele besluit en sluit vervolgens een overeenkomst met de projectuitvoerder. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mireille Korterik, projectleider Leader+ bij de provincie Flevoland (tel. 0320 265 676).

Deel: ' 'Tussendek' en 'Beroependatabase' krijgen Leader+ bijdrage Flevoland '
Lees ook