Ministerie van Financien

Titel: COMMISSIE CULTUUR EN BELASTINGEN

Download het document Klik met de rechtermuisknop op de hyperlink en selecteer "Save Target As" (Internet Explorer) of "Save Link As" (Netscape)

Persberichtnr.

99/214

Den Haag

20-9-99

TUSSENRAPPORT VAN DE Commissie Cultuur en Belastingen

Namens de commissie Cultuur en Belastingen heeft de voorzitter, Cox Habbema, het tussenrapport Een hoofdlijnennotitie overhandigd aan de staatssecretarissen Vermeend (Financiën) en Van der Ploeg (Cultuur). De commissie Cultuur en Belastingen is eerder dit jaar ingesteld om te adviseren over verschillende aspecten van belastingheffing in relatie van cultuur en ontwikkelingen op dit gebied.

De commissie heeft onderzoek gedaan naar de fiscale positie van kunstenaars, culturele instellingen en cultureel bezit. Dit najaar hoopt de commissie haar eindrapport publiceren. In dit eindrapport zal de commissie deze punten waar nodig verder uitwerken en nader adviseren omtrent problemen in de culturele sector die geen verwantschap hebben met de Belastingherziening 2001.

De belangrijkste aanbevelingen van de commissie aan de beide staatssecretarissen zijn:


- instellen van een kenniscentrum, ook wel kunstinspecteur, om de fiscale behandeling van kunstenaars te stroomlijnen;


- het in overleg met het Ministerie van Sociale en Werkgelegenheid bevorderen van een uniforme behandeling van kunstenaars in de werknemersverzekeringen. Hierbij kan het convenant voor de audiovisuele branche over de toepassing van de werknemersverzekeringen worden betrokken;


- tevens moet bekeken worden in hoeverre een flexibeler pensioenopbouw kan bijdragen aan het verbeteren van de oudedagsvoorziening van kunstenaars;

- handhaven van de bestaande regeling van films om de recent verkregen expertise te behouden en te onderzoeken of de regeling uitgebreid zou kunnen worden naar documentaires, muziek- en theaterbranche;


- de aftrek van onderhoudskosten van tuinen zouden ook opgenomen moeten worden in de regeling voor monumentenpanden;


- ontwikkelen van een eenduidige gedragslijn voor de fiscale behandeling van literatuurprijzen;


- instellen van een zodanig fonds ter stimulering van de popmuziek, dat schenkingen aan dat fonds onbelast zijn.


- tenslotte adviseert de commissie om voor culturele instellingen een aantal fiscale faciliteiten te treffen.

Deel: ' Tussenrapport Commissie Cultuur en Belastingen '
Lees ook